Facebook Twitter Youtube İnstagram Whatsapp

banner228

banner232

banner320

banner301

banner302

banner325

banner61

YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) İLKAN VAROL SAYIN FİKRİ ARCAN'IN RAPORUNU YAYINLADI

banner65

banner215
Genel 04.10.2022, 13:44
YÜKSEK YÖNETİM DENETÇİSİ (OMBUDSMAN) İLKAN VAROL SAYIN FİKRİ ARCAN'IN RAPORUNU YAYINLADI
banner216
banner4

"Sayın Fikri Arcan, 25 Şubat 2021 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi Gazimağusa Bölge Amirliği’ne sağlık yardımı müracaatında bulunduğunu ancak başvurusunun sonuçlandırılmadığını iddia ederek Dairemizden yardım talebinde bulunmuştur. 

Konu ile ilgili olarak öncelikle Sosyal Sigortalar Dairesi Gazimağusa Bölge Amiri ile telefonda görüşerek bilgi alınmış, akabinde Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Sayın Ayşe Avseven ile görüşmeye gidilmiştir. Görüşme neticesinde 20 Aralık 2021 tarihinde OMB.0.00-09/00-21/331 sayılı yazımızla Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Sayın Avseven’den yazılı bilgi talep edilmiştir. Sayın Avseven, 11 Ocak 2022 tarihinde SSD.0.00-0004/02-22/E.221 sayılı yazı ile sorularımızı cevaplandırmıştır. İlaveten 21 Temmuz 2022 tarihinde OMB.0.00-127 sayılı yazı ile Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Sayın Düriye Deren Oygar’dan bilgi ve belge talep edilmiş ve Sayın Oygar 29 Temmuz 2022 tarihinde SAB.0.00-012/03-22/E.2109 sayılı yazıyı Dairemize iletmiştir.

Sayın Fikri Arcan Dairemize yaptığı başvuruda, kronik rahatsızlıkları için kullandığı ilaçlarının kurul süresinin 17 Şubat 2021 tarihinde sona ereceğini ve Covid-19 salgını nedeniyle ilçeler arası seyahatlerin yasaklanmış olması dolayısıyla kurul süresini yenileme imkânı olamayacağını bildiğini, mevcut koşullar altında ne yapması gerektiği konusunda bilgi almak için Devlet Hastanesi bünyesinde bulunan Sağlık Kurulu Sekreterliği’ni telefonla aradığını ifade etmektedir. 

Sayın Arcan başvurusunda açıkladığı üzere, Kurul Sekreterliği’nde görevli personelin kendisine kurul izinlerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığını söylemesi üzerine, 24 Şubat 2021 tarihinde, Gazimağusa’daki bir eczaneden, kronik rahatsızlıkları için kullandığı ilaçları toplam 401,13.- Türk Lirası ücretini ödeyerek satın almış ve 25 Şubat 2021 tarihinde, 3/333696 sayılı ilaç yardımı dilekçesi ile Sosyal Sigortalar Dairesi Gazimağusa Bölge Amirliği’ne başvuruda bulunarak 24 Şubat 2021 tarih ve 6493 numaralı eczane faturasının ödenmesini talep etmiştir. Sayın Fikri Arcan Dairemize müracaatta bulunduğu 22 Kasım 2021 tarihi itibarı ile ilgili ilaçların kurul yenilemesinin yapıldığını, kendisinin bu hususta gerekeni yerine getirdiğini ancak Sosyal Sigortalar Dairesi’nin söz konusu eczane fatura bedelini halen ödemediğini kaydetmiştir.

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Sayın Ayşe Avseven konuya ilişkin yazısında, Sayın Fikri Arcan’ın Gazimağusa Bölge Amirliği’ne yaptığı başvurusunda 23 Şubat 2021 tarihli reçeteye ait 24 Şubat 2021 tarih ve 6493 numaralı eczane faturasının ödenmesini talep ettiğini ifade etmiştir. Sayın Avseven yazısında şöyle demektedir; “Başvurusuna ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda 17 Ocak 2020 – 17 Ocak 2021 tarihleri arasında kullandığı ilaçların kurulları bulunduğu, bu dönemdeki reçetelerin ödendiği ancak 23 Şubat 2021 reçete tarihini kapsayan herhangi bir kurulu olmadığından 25 Şubat 2021 tarihli ilaç ödeme talebi reddedilmiştir. Dairemiz uygulamalarında ödeme listesinde bulunmayan ilaçlar, kurulu bulunması halinde süresi içerisinde ödenebilmektedir.”

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Sayın Ayşe Avseven’den Sayın Fikri Arcan’ın başvurusunda sözünü ettiği sağlık değerlendirme kurulu rapor sürelerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı iddiasına ilişkin bilgi ve değerlendirme talep edilmiştir. Sayın Avseven, pandeminin ilk dönemlerindeki olağanüstü koşullarda ve sokağa çıkma yasağının uygulandığı sürede Sağlık Bakanlığı tarafından kurul raporlarının Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gönderilmediğini, mevcut koşullar nedeniyle Sağlık Bakanlığı’nın ilaç kurulu süresi bitenlerin kurul sürelerini üç ay süreyle uzattığını bildiren yazıyı ivedi şekilde, 19 Mart 2020 tarihinde Daireye ilettiklerini ve söz konusu yazıya istinaden kronik hastalıkların kurullarının uzatılarak ilaç bedellerinin ödendiğini kaydetmiştir. Sayın Avseven’in sözünü ettiği ve dönemin Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Dr. Ali Çaygür’ün imzasını taşıyan 19 Mart 2020 tarihli E.857 sayılı yazı Dairemize iletilmiştir. 

Yüksek Yönetim Denetçisi’nin 21 Temmuz 2022 tarihli OMB.0.00-127 sayılı yazısına Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar 29 Temmuz 2022 tarih ve SAB 0.00-012/03-22/E.2019 sayılı yazısı ile cevap vermiş ve Covid-19 pandemisi nedeni ile Bakanlar Kurulu tarafından alınan Sokağa Çıkma Emirnamesi kapsamında kurul sürelerinin uzatıldığını ve yapılan istişare neticesinde ilk uzatma süresinin 31 Mart 2022 olarak belirlendiği, İlaç Kurulundan daha önce kararı olmayanlara işlem yapılmadığını belirtmiştir.

Tüm yukarıda belirtilen idari yazışmalar ve içeriklerinin hukuki değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. 19 Mart 2020 tarihli Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür’ün ilaç Kurullarının Kararlarının üç ay süre ile uzatılması ve mevcut kurul kararları ile ilaçların temin edilmesi yönünde yazısı bulunmakta ve keza 5 Mayıs 2021 tarihli Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar’ın bulaş riskini önlemek için kurul sürelerinin önce 31 Mart 2021 ve bilahare 30 Haziran 2021 tarihlerine kadar uzatıldığına dair yazıları mevcuttur ve bu yazılar ilaç kurullarını da kapsamaktadır. Sayın Fikri Arcan Sağlık Kurulu Sekreterliği’nden ilçeler arası seyahat yasağı nedeni ile tüm kurul sürelerinin 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini sözlü olarak alması üzerine 24 Şubat 2021 tarihinde Gazimağusa’dan bir eczaneden kullandığı ilaçları 401,13.- TL. ödeyerek satın almış ve 25 Şubat 2021 tarihinde 3/333696 sayılı ilaç yardımı dilekçesi ile Gazimağusa Sosyal Sigortalar Dairesi’ne müracaat etmiştir. 

Daire Müdürü Sayın Ayşe Avseven 12 Mayıs 2021 tarih ve SSD.0.00-673/28-21/e.3021 sayılı yazısında kurul kararlarının 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatıldığına dair kararın dairesine bildirilmediğinden bahsetmekte ve geriye dönük işlem yapamayacağını belirtmektedir. Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Sigortalar Dairesi arasındaki yazışma trafiği vatandaşı ilgilendirmemekte ve keza Sağlık Bakanlığı’nın almış olduğu uzatma kararının Sosyal Sigortalar Dairesi’ne bildirilmemesi de vatandaşın sorunu olmamalıdır. Bu sorunlar idarenin hizmet verirken çözmesi veya vatandaşa hizmet verirken bu sorunları gerekçe göstererek hizmetten kaçınmaması gerekmektedir. Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nün Sağlık Bakanlığı’nın yazısını almaması ve daha sonrada 31 Mart 2021 tarihinden sonra da “geriye dönük işlem yapamam” mazereti ile hizmeti yerine getirmemek için gerekçe olarak ileri sürmemesi gerekir.

Sayın Fikri Arcan 25 Şubat 2021 tarihinde Sosyal Sigortalar Dairesi’ne müracaat ederek ödeme talep etmiştir. 25 Şubat 2021 tarihi Sağlık Bakanlığı’nın uzatma tarihinden (yani 31 Mart 2021 tarihinden) öncedir ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nin kendisine 25 Şubat 2021 tarihinde yapılan müracaatı neticelendirip 31 Mart 2021 tarihine kadar ödeme yapması gerekmektedir. Keza 31 Mart 2021 tarihine kadar yapmadığı işlem 30 Haziran 2021 tarihine kadar da yapabilmeliydi. Bunu da yapmayan idarenin 30 Haziran 2021tarihinden sonra “geriye dönük işlem yapamam” gerekçesini ileri sürme hakkı yoktur. İdare vatandaşa hizmet için vardır. İdarenin görevini yerinde ve zamanında yapmaması İyi İdare Yasası kapsamında da ele alındığında, idare aksaklıkların sorumlusunun vatandaş olamayacağı ve bedelini vatandaşın ödememesi gerektiği aşikardır. 

Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü’nün 12 Mayıs 2021 tarihli yazısında belirttiği kontrolsüz ilaç, protez, araç gereç verilmesine ilişkin sıkıntıları Sağlık Bakanlığı tarafından dikkate alınmış ve 18 Mayıs 2021 tarihli Sağlık Bakanlığı Müsteşarı tarafından yeni bir yazı ile geçmişte kurul kararı olan hastaların 30 Haziran 2021 tarihine kadar geçerli olacağı ancak Sigortalılara bu uygulamanın yapılamayacağı yani muaf tutulacağı belirtilmiştir. Bu yazı ışığında sigortalılar için bu muafiyetin ne zamandan itibaren geçerli olacağı veya anlam ifade edeceği önem arz etmektedir. Sağlık Bakanlığı Müsteşarının yazısı 18 Mayıs 2021 tarihini içerdiğine göre bakanlığın yönergesi de bu tarihten itibaren anlam ifade edeceği aşikardır. 

Sayın Fikri Arcan’ın müracaatına baktığımız zaman ise müracaat tarihini 25 Şubat 2021 olarak görmekteyiz. Yani Sayın Fikri Arcan’ın müracaatı 31 Mart 2021 tarihine kadar idare tarafından değerlendirilseydi ve/veya idare görevini zamanında yerine getirseydi bu sorunlar ortaya çıkmayacaktı.  İdarenin müracaat tarihinden sonra   yani 18 Mayıs 2021 tarihinde  aldığı karar 

25 Şubat 2021 tarihli müracaatı uygulanamaz, ancak 18 Mayıs 2021 tarihinden sonraki müracaatlara uygulanabilir. Keza idare 18 Mayıs 2021 tarihli yazısında “30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılması ve geçmişte kurulu uzatılamamış hastaların mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ve geçmiş kurulu olması halinde …” demektedir. Sayın Fikri Arcan’ın geçmiş dönemlerde kurul kararı ile ilaç aldığı tartışma konusu değildir ve son kurul listesinde de adının mevcut olduğu görülmektedir. (7 Mayıs 2021 – 9 Nisan 2021 – 2 Nisan 2021 tarihli ilaç kuralları sigortalılar listesi) bu durumda Sağlık Bakanlığı’nın 5 Mayıs 2021, 18 Mayıs 2021 ve 29 Temmuz 2022 tarihli yazıları ışığında Sosyal Sigortalar Dairesi’nin Sayın Fikri Arcan’a ödemesini yapması gerekmektedir. 

Tüm yukarıda yazılanlar ışığında;

  • İdarenin 18 Mayıs 2021 tarihli Sağlık Bakanlığı yönergesinin, 25 Şubat 2021 tarihli müracaata uygulanamayacağı ve o tarihte yürürlükte olan 5 Mayıs 2021 tarihli Sağlık Bakanlığı’nın yazısını dikkate almak zorunda olduğu dairenin 25 Şubat 2021 tarihinde kendisine yapılan müracaatı 31 Mart 2021 tarihinde veya en geç 30 Haziran 2021 tarihinde neticelendirmesi gerektiği.

  • Müracaat tarihinden sonra müracaatçı aleyhine alınacak idari karar veya uygulamaların vatandaş aleyhine değerlendirilemeyeceği.

  • Dairenin 31 Mart 2021 tarihine kadar neticelendirmek zorunda olduğu idari işlemi neticelendirmeyip sonradan “geriye dönük işlem yapamam” söyleminin idareyi sorumluluktan kurtaramayacağı.

  • İdarenin kendi içindeki yazışmalarının olumsuz neticelerinin vatandaş aleyhine değerlendirilemeyeceği.

  • Sağlık Bakanlığı’nın 5 Mayıs 2021 tarihli yazısının Sosyal Sigortalar Dairesi’ne gitmemesi   ve/veya gönderilmemesi ve/veya haberdar olmamalarının vatandaş aleyhine idare işlem yapma yetkisi vermediği.

  • İdarenin hatalarını her zaman düzeltme yetkisine sahip olduğu ve bunun geriye dönük işlem sayılamayacağına çünkü dairenin ilgi idari işlemi zamanında yapmak zorunda olduğu neticesine ulaşırız.

Sonuç olarak;

Sosyal Sigortalar Dairesi’nin  Sağlık Bakanlığı’nın ilgi yazısı ışığında  Sayın Fikri Arcan’ın müracaatını 31 Mart 2021 tarihine kadar neticelendirmenin dairenin görevi olduğu, 18 Mayıs 2021 tarihinde alınan Sigortalıların muaf tutulmasına ilişkin idari kararın Sayın Fikri Arcan için idari bir anlamı olmadığı ve dairenin bağlı bulunduğu bakanlığın yönerileri ile işlem yapmak zorunda olduğu, kendisine bildirim yapılmamış olmasının daireyi işlem   yapmaktan veya sorumluluktan  kurtarmadığı cihetle  Sayın  Fikri  Arcan’ın 25 Şubat 2021 tarihinde yapmış olduğu dilekçesinin konusunu tescil eden ilaç yardımı parasının idarenin hatalı işlem yapmasından dolayı ödenmediği ve idarenin ödemeyi yapmayarak hatalı davrandığı görülmektedir."

banner60
Yorumlar (1)
Mağusalı 2 ay önce
Çok güzel verilmiş bir karardır.
banner303
banner191
Günün Anketi Tümü
Lefke Belediyesi Başkan oylaması
Lefke Belediyesi Başkan oylaması
banner194
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Mağusa Türk Gücü 11 31
2. Yenicami AK 11 24
3. Cihangir GSK 11 24
4. Miracle Değirmenlik SK 11 23
5. Mesarya SK 11 21
6. Doğan Türk Birliği 11 20
7. Lefke TSK 11 19
8. Yonpaş Dumlupınar TSK 11 19
9. Küçük Kaymaklı TSK 11 11
10. Türk Ocağı Limasol 11 9
11. Göçmenköy İYSK 11 9
12. Merit Alsancak Yeşilova SK 11 9
13. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 11 8
14. Çetinkaya TSK 11 8
15. Gönyeli SK 11 7
16. Hamitköy ŞHSK 11 5
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4
banner196
banner197
banner199