24.12.2022 tarihinde, Çayırova’da Valya Mevkiinde, elektrik direkleri üzerinde bulunan
havai bakır kabloların kesilerek çalınması olayı ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada,
A.A.(E-31), A.E.(E-36) ve M.K.(E-61)’nin söz konusu çalıntı kabloları, hırsızlık olduklarını
bildikleri halde satın aldıkları tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma
devam etmektedir.