banner228

banner232

banner320

banner301

banner231

banner302

banner61

DP GENEL BAŞKANI ATAOĞLU: "EXİMBANK’I KURACAĞIZ"

banner65

banner215
Kıbrıs 15.01.2022, 22:12
DP GENEL BAŞKANI ATAOĞLU: "EXİMBANK’I KURACAĞIZ"
banner216
banner4

Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, “modern dünyada sadece üretmenin bir ülke için yeterli olmadığını, ihracat yapılması gerektiğini” belirtti ve “ DP’nin içinde olacağı yeni hükümet döneminde bu amaçla bir Eximbank kurulacağını” vurguladı.
Ataoğlu, BRT’de yaptığı konuşmada partisinin, turizm, hayvancılık, ihracatın gelişmesi konularındaki görüşlerini anlattı.
“Partisinin önümüzdeki süreçte ihracatçılara her konuda tam destek vereceğini, ülkenin yeni bir ihracat hamlesi başlatmasını sağlayacağını” söyleyen DP Genel Başkanı Ataoğlu şunları kaydetti:
“Özel sektörün katılımı ile yeni bir stratejik planlama yapılacaktır. Dünya’daki eğilimler ve özel sektörün tercihleri dikkate alınarak, ülkemizin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve yüksek katma değerli sektörler belirlenecektir. Bu sektörler uluslararası normlar çerçevesinde desteklenecektir. İhracatı desteklemek ve artırmak için ihracat bankası (Eximbank) kurulacaktır.”
DP’den yapılan açıklamaya göre, Fikri Ataoğlu’nun konuşmasının tam metni şöyle:
“TURİZMDE KKTC’NİN MARKALAŞMASI İÇİN ÇALIŞILACAK”
Sevgili Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı, değerli kardeşlerim Bayrak Radyo Televizyon Kurumu radyo ve televizyonda yayınlanmakta olan seçim konuşmalarımızın dördüncüsüne başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlarım.
Bu konuşmamda geleceğimiz, özgürlüğümüz, egemenliğimiz için son derece önemli olan ekonomik kalkınmamız üzerinde durmaya devam edecek, Demokrat Parti olarak turizmimizin , tarım, ihracat ve hayvancılığımızın gelişmesi için planladıklarımızı sizlere aktaracağım.

Öncelikle daha fazla gelir elde etmemiz gereken turizminiz için yapacaklarımıza, değinmek istiyorum.

Sürdürülebilir turizmin gereği olarak, turizm alanındaki tüm uygulamalarda doğal-kültürel ve sosyal çevrenin talep ve gereklerini göz önünde bulunduran anlayış devam ettirilecektir.

Turizm sektöründe yönetim, yatırım ve pazarlama alanlarındaki politikalar, fiziki, kültürel ve sosyal çevre uyumu içinde tasarlanmış “destinasyon” odaklı bir anlayışla devam ettirilecektir.

Turizm Bakanlığı ile sektörel örgütler ve yerel yönetimler arasındaki ilişkiler geliştirilmeye devam edilerek, sektör örgütlerinin ve yerel yönetimlerin yetki ve imkânlarını artıran mevzuat altyapısı geliştirilecektir.

Bir turizm ülkesi olarak “KKTC” markasının oluşturulmasına dönük tanıtma projelerine önem verilecektir,

Sektörün istihdam oluşturmadaki gücü göz önünde bulundurularak, turizme özel insan kaynakları programları geliştirilecektir.

Turizmin sağladığı pazar ve tanıtma imkânları doğru değerlendirilerek, geleneksel el sanatlarımızın canlı bir sektör haline getirilmesi sağlanacaktır.

Turizm yatırımları, “bölge geliştirme” anlayışı içinde değerlendirilecektir.

“ÜRETİM VE İHRACAT ÖN PLANDA OLACAK”

Değerli kardeşlerim, tarih boyunca, bireyler, aileler, ülkeler ya da toplumlar için kilit nokta, her zaman ürettiği ile tükettiği arasındaki dengenin kurulması olmuştur. Bu denge kurulmadığı müddetçe ne kişisel, ne aile, ne de ülke ya da toplum olarak yaşam kalitemiz aranmayacaktır.

DP, “üretmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur” kuralının bilinciyle, sanayi yatırımlarını artırıcı düzenlemelere ve sanayiciye hak ettiği önemi verecektir.

Dünya endüstri devriminde 4’ncü evreyi geride bırakmaya hazırlanırken, ülkemiz bu konuyu çok geriden takip etmektedir.

Bilgi ve teknolojinin çok şey ifade ettiği günümüz dünyasında, teknolojiyi takip etmeye çalışan sanayi kuruluşlarımızın bile, ülkemizdeki teknolojik alt yapı eksikliklerinden dolayı teknolojiye erişimi kısıtlanmaktadır.

Sanayicinin rekabet gücünü artırmak, yerel ve uluslararası pazarlara mal/hizmet üretmek ve ülkemizin üretim potansiyelini harekete geçirmek için etkili bir sanayi politikasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda üretime önem veren; eğitim sistemi, teşvik politikaları, dış ticaret rejimi, kredi politikaları ve yatırım politikaları ele alınmalıdır…

“İSTİHDAM YARATAN TEŞVİKLER UYGULANACAK”

DP, uygulayacağı politikalarla, ekonominin genelinde geleneksel üretim yöntemlerini dönüştüren, yenilenmeyi teşvik eden ve küresel pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlayan üretim süreçlerinin yaygınlaştırılmasını ve etkin kılınmasını sağlayacaktır.

PARTİMİZ, bu amaca ulaşabilmek için hızlı bir şekilde aşağıdaki tedbirleri uygulamaya koyacaktır.

İstihdam yaratan, teknolojik gelişmeyi hızlandıran, bölgesel gelişmişlik farklarını azaltan etkin bir teşvik sistemi kurulacaktır.

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu, düşük faizli finansmana erişimi kolaylaştırılacaktır.

“SANAYİCİNİN GİRDİ MALİYETLERİ YENİDEN DÜZENLENECEKTİR”

Sanayicinin enerji, haberleşme gibi girdi maliyetleri rekabet gücünü destekler şekilde yeniden düzenlenecektir.

Hammadde ithalatı üzerinden alınan vergiler gözden geçirilerek yeniden düzenlenecektir.

Hammaddesi tamamen yerli üretim olan ürünlerin ithalatı yeniden düzenlenecektir.

Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü ile ilgili çalışmalar geliştirilecektir.

Gerçek sanayici ile ithal ettiği ürünlere çok düşük katma değer katan üretici arasındaki fark gözetilecektir.

Sektörel ve bölgesel bazda, firmaların kümelenmelerini sağlayacak organize sanayi bölgeleri ve teknopark uygulamaları yaygınlaştırılacak, hali hazırda var olan bölgelerin altyapıları geliştirilecektir

Sanayileşmede, kurumsal sosyal sorumluluk, insan ve çevre faktörleri hassasiyet ile ele alınıp desteklenecektir.

Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı modern dünyada sadece üretmek yetmez. Dış satım, yani ihracat yapmanız lazım...
“İHRACAT İÇİN EXİMBANK KURULACAK”
Partimiz önümüzdeki süreçte ihracatçılarımıza her konuda tam destek verecek, ülkemizde yeni bir ihracat hamlesinin başlamasını sağlayacaktır.
Özel sektörün katılımı ile yeni bir stratejik planlama yapılacaktır. Dünya’daki eğilimler ve özel sektörün tercihleri dikkate alınarak, ülkemizin rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve yüksek katma değerli sektörler belirlenecektir. Bu sektörler uluslararası normlar çerçevesinde desteklenecektir.

İhracatı desteklemek ve artırmak için ihracat bankası (Eximbank) kurulacaktır.

Yeni pazarlara ulaşmak için gerekli çalışmalar yapılacaktır.

Özel sektörün markalaşma yönündeki çalışmaları özendirilecektir.

İhracatçı firmaların en önemli girdilerini oluşturan enerji, istihdam ve haberleşme giderleri düşürülecek, ihracatçılarımızın rekabet etmeleri sağlanacaktır.

Sevgili kardeşlerim, sürdürülebilir bir kalkınma ve küresel ölçekte rekabet edebilir bir ekonomi yaratmanın en önemli araçlarından biri enerji politikalarıdır.

Türkiye ile yapacağımız İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nda üzerinde önemle duracağımız konuların başına enerji konusu olacaktır.

“ENERJİ MALİYETLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKECEĞİZ”

Türkiye ile aramızda elektrik enerjisi için bir enterkonnekte sistem kurulması projesi bize göre artık yaşama geçmelidir.

Enerji maliyetimizi aşağıya çekmeliyiz…

Uygulanan yanlış politikalardan dolayı, enerji alanını ülkemiz için içinden çıkılması zor bir sorun haline getirmişlerdir.

Bu mali külfetin, yüksek birim fiyatlar ve yüksek vergilerle tüketicilere aktarılması; enerji tüketimini caydıran, büyümeyi yavaşlatan, yerli sanayimizin rekabet edebilirliğini engelleyen sonuçlar doğurmaktadır.

DP’nin enerji politikalarının temelini, enerjinin ucuz ve güvenilir bir şekilde temin edilmesi, vatandaşın bütçesindeki yükün azaltılması, çevre ve insan sağlığının korunması oluşturmaktadır.

Söz konusu amaçların gerçekleştirilmesi için;

Yenilenebilir ve alternatif enerji kaynaklarına yönelinecek,

Çevrenin korunması amacıyla, temiz enerji kaynakları ve dönüşüm teknolojisinden yararlanılacaktır.

Üretim, iletim, dağıtım ve  servis sağlamada verimlilik artırılacaktır.

Ucuz enerji sağlanacaktır.

Elektrik kesilmeleri ve voltaj değişiklikleri, sanayide önemli kayıplara neden olmaktadır. Tüketicilere sağlanan enerjinin kalite ve sürekliliğinin sağlanması için dağıtımdaki aksaklıkları giderici önlemler alınacaktır.

Çevrenin bir değer ve maliyet unsuru olduğu dikkate alınarak, enerji dönüşüm işlemleri sırasında ortaya çıkan kirleticiler titizlikle kontrol edilecektir.

“DP SAMİMİDİR VE HİZMETE HAZIRDIR”

Değerli kardeşlerim bugünkü konuşmamın sonuna gelirken sizlere bir kez daha, ülkemizin sorunlarına sahip çıkmanız ve 23 Ocak Pazar günü yapılacak seçimde doğru karar vermeniz çağrısında bulunuyorum.

Demokrat Parti samimidir, size hizmete hazırdır.

Desteğinizi boşa çıkarmayacağız…”

banner60
Yorumlar (0)
banner303
banner191
banner194
banner193
banner312
8
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
banner311
banner313
banner316
banner314
banner315