banner4

KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

banner60
KIBRIS TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU
banner61
banner62
banner63

Toplum içinde COVID-19 bulaşını azaltabilmek için iki temel yöntem vardır. Birincisi bireysel önlemler (el yıkama, fiziksel mesafe, eller ile yüze dokunmama, maske takılması, vs.), ikinci ise filyasyon çalışmalarıdır. 

Sağlık sisteminin kapasitesinin düşük olduğu ülkelerde bu iki yöntemin önemi daha da artmaktadır. Çünkü kontrolsüz bir toplumsal bulaşma olması  artan hasta sayısı ile yetersiz kalan sağlık sistemi ve sonrasında toplumsal önlemleri (kısıtlamalar, kapatılacak sektörler, lockdown, vs) getirecektir. Bunların yaşanmaması için COVID-19 ile mücadelenin bel kemiği olan filyasyon çalışmasının önemi büyüktür.

Filyasyon Nedir ?
COVID-19 gibi bulaşıcı bir hastalık varlığında, hastalığı taşıyan kişinin temas ettiği herkesin o hastalık açısından taranmasıdır. Amaç etkeni ve kaynağı erken dönemde saptayarak yayılmasını önlemektir.

Filyasyon nasıl uygulanır ?
Hastalık tanısı alan kişinin detaylı hikayesi alınır. Hastanın son iki gün içinde kimlerle, ne kadar süreyle, nerede görüştüğü sorgulanır. Temaslı bireylerin bilgileri filyasyon ekibinin kullandığı kayıt sistemine kaydedilir. Yakın temaslı bireyler karantinaya alınır ve şikayetlerinin (semptomların) olması durumunda testler uygulanır. Ayrıca nokta atışı yapılarak da hiçbir belirti göstermese dahi hastalığı taşıyan bireyler, erken dönemde tespit edilir ve yeni bulaş zincirlerinin oluşması engellenir. Aynı zamanda erken tanı ve tedavi ile başarı sıklığında artış sağlanır. Filyasyon uygulamasını ilke olarak benimseyen ülkeler COVID-19 hastalığının bulaş hızını önemli ölçüde düşürmüşlerdir. Böylece hasta sayısının kontrol altında olması ile sağlık sistemi üzerindeki yük azaltılmış olur. 

1 Temmuz itibari ile ülkemizde COVID-19 hastalığı tekrardan görülmeye başlamıştır ve toplum olarak bireysel önlemlerimizi almamız önem kazanmıştır. 
KTTB olarak, Sağlık Bakanlığı’nı, filyasyon ekibini güçlendirmeye davet ediyoruz. Filyasyon ekibi artan hasta sayısını karşılayabilmelidir, aksi takdirde yeni çıkan vakaların kontrolsüzce artma riski mevcuttur. 

Diğer yandan hastalığın yeniden görülmesiyle ülkemize ait verilerin oluşturulması, tutulması ve kendi tedavi, takip ve önleme politikalarımızın oluşturulmasında bizlere dayanak oluşturması da yeniden önem kazanmıştır. Yapılan testlerden tutulsun, temaslı takiplerinin, karantinaya alınan kişilerin ve COVID-19 pozitifliği saptanarak tedavi ve takip altına alınan hastaların kayıtlarının tutulacağı güvenilir bir yazılım oluşturulması için de derhal harekete geçilmelidir.
 

banner65
banner117
banner139
banner125
banner126
banner127
banner124
banner140
banner154
banner160
banner161
banner163
banner166
banner167
banner67
SIRADAKİ HABER