banner228

banner232

banner234

banner229

banner231

banner61

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI, HAYVANCILARIN TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

banner65

banner215
Kıbrıs 02.06.2021, 16:28
TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANLIĞI, HAYVANCILARIN TALEPLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI
banner216
banner4

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin 6 maddelik taleplerine ilişkin olarak bir açıklama yayınladı.

Bakanlık açıklamasında şunlar ifade edildi:

"HAYVANCILARIN SÜTEK'TEN GÜNÜ GEÇMİŞ ALACAĞI OLAN YÜZDE 55'LİK KISMIN ÖDENMESİ TALEBİ

Süt Kurumu’nun üretici çiğ süt bedelleri ödemelerinde uyguladığı yöntem şöyledir.

Süt Kurumu, üreticiden topladığı sütü imalatçılara satar. İmalatçılar, iç piyasada sattıkları ürünler için kullandıkları süt bedelini 30 gün sonunda Süt Kurumu’na öder. Yine imalatçılar ihraç ettikleri süt mamulleri için kullandıkları sütün bedelini, Süt Kurumu’na 60 günün sonunda öder. Süt Kurumu, üreticiden topladığı sütün karşılığını 45 günün sonunda, imalatçıdan topladığı süt bedeli ve devletin çiğ süt desteğini alarak üretici ödemesini yapar.

Devletin çiğ inek sütü desteği 40 Kuruş/Lt dir. Bu kapsamda, 2021 yılı içerisinde 23,857,745 TL (Yirmi Üç Milyon Sekiz Yüz Elli Yedi Bin Yedi Yüz Kırk Beş) üreticiye çiğ süt desteği ödenmiştir.

Ayrıca pandemi nedeni ile yaşanan sıkıntıların aşılması adına her litre süt için pandemi desteği adı altında 2021 yılı içerisinde 11,074,796 TL (On Bir Milyon yetmiş Dört Bin Yedi Yüz Doksan Altı) destek ödenmiştir. Şu an itibarı ile pandemi çiğ süt desteği 10 Kuruş/Litre dir.

2021 Yılı içerişinse hayvan üreticilerine çiğ süt için ödenen toplam destek 34,932,541 TL’dir. (Otuz Dört Milyon Dokuz Yüz Otuz İki Bin Beş Yüz Kırk Bir)

Bugüne kadar toplam sütün yaklaşık %50’lik kısmı iç piyasada kullanılmakta idi. Gelinen aşamada pandemi nedeni ile ülke içi tüketim  azalmıştır. Şu an itibarı ile toplam sütün yaklaşık  %25’lik kısmı iç piyasada kullanılmaktadır. Geriye kalan % 75’lik kısmın dış pazarlara ihraç edilme zorunluluğu vardır. Dış pazarlara yapılan ihracat için kullanılan süt bedeli, Süt Kurumu’na 60 gün sonunda ödenmektedir. Hal böyle olunca üretici ödemeleri için gerekli rakamın Süt Kurumu kasasına toplanma süresi uzamakta, bu yüzden üretici ödemelerinin bir kısmı (Bir ödeme listesinin %55’i olan 12,606,381.71 TL) 15 gün geç ödenmektedir. Bu konunun çözümü ile ilgili Bakanlığımız çalışma başlatmış olup, Kalkınma Bankası’ndan yapılacak borçlanma ile ilgili gecikmenin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

ARPA FİYATININ 2021 YILI SONUNA KADAR ARTIRILMAMASI TALEBİ

Arpa fiyatları dünya borsalarında belirlenmektedir. Bu günlerde dünyada yaşanan kuraklıklar mısır, buğday ve arpa üretimlerinde yaşanan azalma ve iklim koşullarına bağlı olarak 2021 yılı hasatının yaklaşık bir ay gecikmesi ürün fiyatlarının artışına sebep olmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar göstermektedir ki olumlu gelişmeler olmaması halinde, ülkemize yapılacak arpa ithalatı sonucu arpa fiyatları 3 – 3,2 TL7Kg seviyelerini bulabilecektir. 2021 yılı sonuna kadar ihtiyacımız olan arpa miktarı, yaklaşık olarak yetmiş bin (70,000 ) tondur. Şu anda yemlik arpa, Devletin sağladığı 30 kuruş/kg sübvansiye ile 1,7 TL/Kg fiyatından hayvan üreticilerimize satılmaktadır. Hayvan üreticilerimizin talebi doğrultusunda bir hesaplama yaparsak 70,000 ton arpa karşılığı 91,000,000 TL’lik (Doksan bir Milyon) bir kaynağa ihtiyaç olabilecektir.

2021 yılı içerisinde 48,525 ton yemlik arpa ithal edilmiş ve 30 Kuruş/Kilogram destekle hayvan üreticilerine satılmıştır. Bu amaç için 2021 yılı içerisinde 14,557,500 TL (On Dört Milyon Beş Yüz Elli Altı Bin Beş Yüz) destek ödenmiştir.

KOYUN, KEÇİ VE İNEK SÜTÜNE ARTIŞ YAPILMASI TALEBİ

Koyun, keçi ve inek sütüne artış yapılması talebi, normal koşullarda yem hammaddelerine ve üretim girdilerine gelen zamlar karşısında üretici refahını koruma adına yapılan uygulama süt fiyatlarının artırılması idi. Ancak pandemi koşulları sonucu süt ve süt mamulleri satışında ciddi sıkıntılar yaşandığı malumunuzdur. Bu aşamada yapılacak süt zammı, süt satışlarını olumsuz etkileyecek ve üretilen sütün elde kalması ve hatta dökülmesi riskini doğuracaktır. Bakanlığımız süt ürünleri pazarlama koşullarını günlük takip etmekte olup, yaşanacak normalleşme sonucu süt ve süt ürünleri pazarlama koşullarındaki iyileşmeler doğrultusunda talepler değerlendirilecektir.

banner217

 2,35 TL'DEN BORSADA SATILAN İNEK SÜTÜNÜN DERHAL TABAN FİYATININ YÜKSELTİLMESİ TALEBİ

Sütün borsaya konma sebebi piyasadaki gerçek değerini bulması ve satışının sağlanabilmesidir. Gelinen aşamada, ülke içinde tüketilen süt ve süt mamulleri miktarının yarı yarıya azalması göstermektedir ki pazarlarda tüketim azalmıştır. Tüketimin azaldığı yerde, fiyat avantajı ile satış yapmak mecburi olmaktadır. Bu durumda üretilen sütün dökülmesini önlemek ve üreticinin büyük maddi kayıplara uğramasının önüne geçebilmek adına borsadan satışı gerçekleştirmekten başka yöntem yoktur. Borsa uygulamasında, her üreticinin bir ton sütünün üzerindeki sütü borsaya konmakta, bu şekilde küçük ve orta ölçekli aile işletmeleri korunmaktadır. Piyasaların normalleşmesi ve süt üretiminin mevsimsel azalmaya başlayacağı önümüzdeki dönem, borsa fiyatları sütün satılabilme imkanları doğrultusunda yeniden düzenlenecektir.

Pandemi döneminde piyasaların daralması ve süt mamulleri satışında yaşanan zorlukları aşabilmek ve üreticinin sütünün dökülmesini engellemek adına alınan tedbirler vardır. Süt mamulleri ihracat teşvikleri planlanırken, yapılan hesaplamaların yaklaşık dört katına kadar ihracat teşvikleri artırılarak daralan dış pazarlarda fiyat rekabeti sağlanarak süt mamulleri satışı yapılabilmiştir. Bunun karşılığı olarak 2021 yılı içerisinde öngörülen 5,623,196 TL (Beş Milyon Altı Yüz Yirmi Üç Bin Yüz Doksan Altı) ihracat teşvikine ek olarak 15,925,130 TL (On Beş Milyon Dokuz Yüz Yirmi Beş Bin Yüz otuz) fazladan ihracat teşvik ödemesi yapılarak toplamda 21,548,326 TL (Yirmi Bir Milyon Beş Yüz Kırk Sekiz Bin Üç Yüz Yirmi Altı)ihracat teşvik ödemesi yapılmıştır.

Sütün borsaya girmemesi demek, sütün satılamaması ve dökülmesi sonucunu doğuracaktır veya süt mamulleri  ihracat teşvik primlerinin artırılması yöntemi ile sütün pazarlanması yoluna gidilmesi gerekecektir. Süt mamulleri ihracat teşvik ödemelerinin artırılması yönüne gidilir, bugünkü koşulların aynı kaldığı düşünülür ise yıl sonuna kadar ek olarak 25,200,000 TL (Yirmi Beş Milyon İki Yüz Bin) süt mamulleri ihracat teşvik primi ödenmesi gerekecektir. 

KEÇİ SÜTÜNE ALIM GARANTİSİ VERİLMESİ TALEBİ

Süt kurumu pandemi yaşadığımız ve birçok alanda olduğu gibi hayvancılık ve süt sektöründe yaşamakta olduğumuz büyük sıkıntılara rağmen, üretilen sütü almakta ve pazarlamaktadır. Keçi sütleri konusunda bazı sıkıntılar yaşandığı doğrudur. Ancak Kurumumuz, üreticinin sütünü alma konusunda kararlı bir şekilde çalışmakta ve üreticinin elinde süt bırakmamaya çalışmaktadır. Hayvancılara yapılan keçi sütü konusunda kaliteye göre fiyatlandırma teklifi kabul görmemiş, bu durum ise keçi sütü pazarlanmasında yaşanan zorlukların devam etmesine yol açmıştır.

ÇAVUŞOĞLU’NUN BELİRTTİĞİ DESTEK PAKETİ AÇILIMI VE YEM DESTEĞİ VERİLMESİ TALEBİ

Çalışılmakta olan bir destek paketi vardır. Bu paket, 2021 Yılı TC ve KKTC Hükümetleri Arasında İktisadi ve  Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, Çiftçi Salgın Destek Programı olarak 20,000,000 TL’lik kaynak içermektedir. Bu program, pandeminin olumsuz etkilerini azaltmak amacı ile tüm tarım kesimine yönelik bir programdır. Ancak hayvancılar, ilgili desteğin sadece kendilerine yapılmasını istemektedirler. Bakanlığımızın Çiftçi Salgın Destek Programı ile ilgili bir çalışması mevcuttur. Çiftçi Salgın Destek Programı’nın tüm tarım sektörlerine destek olabilmesi adına yapılan çalışma bittiği zaman üreticilerimizle paylaşılacaktır.  

Yem desteği konusunda, küçükbaş hayvan başı 80 kg arpa talebi olduğu söylenmektedir. Ülkemizde yaklaşık 300,000 (Üç yüz bin) küçükbaş hayvan vardır. Hesap yapıldığı zaman 300,000 hayvan için hayvan başı 80 kg arpa demek, 24,000 ton (Yirmi Dört Bin) arpa, bunun karşılığı bugünkü fiyatlarla 40,800,000 TL (Kırk Milyon sekiz Yüz Bin), muhtemel dünya fiyatları ile 72,000,000 TL’dir (Yetmiş İki Milyon )

Hükümetimiz, küçükbaş hayvancımıza destek olmak adına, hayvan başına 150 TL destek vermektedir. Bu kapsamda yılda iki defa yapılan ödemenin birincisi olan 21,560,580 TL (Yirmi Bir Milyon beş Yüz Altmış Bin Beş Yüz Seksen) destek küçükbaş hayvan Üreticilerine Ödenmiştir.

2021 yılı Bütçesi içerisinde pandemi ve genel bütçe koşullarına rağmen, tarımsal destek bütçesinde  sadece 24,000,000 TL’lik bir artış gerçekleştirilmiştir. Hayvancılık sektörüne bugüne kadar fazladan 44,557,426 TL ek destek ödemesi yapılmıştır.

Aşağıdaki tabloda 31 Mayıs 2021 itibarı ile hayvancılık sektörüne yapılan destekler ve hayvancıların eylem yaparak talep ettikleri desteklerin verilmesi halinde ihtiyaç duyulan kaynağı görebilirsiniz."

1 OCAK -31 MAYIS 2021 DÖNEMİ İÇERİSİNDE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNE ÖDENEN DESTEKLER VE HAYVANCILAR BİRLİĞİ TALEPLERİ KARŞISINDA ÖDENMESİ GEREKEN DESTEKLER

Bütçe Öngörülerine Göre yapılan Ödemeler                                  (1 Ocak -31 Mayıs 2021)

Pandemi nedeni ile Yapılan Ek Destek Ödemeleri                (1 Ocak -31 Mayıs 2021)

 Hayvancılar Birliğinin Taleplerinin Toplam Maliyeti                        (Haziran – Aralık 2021)

1

Küçükbaş Hayvan Başı Ödeme

21.560.580

2

Çiğ Süt Desteği

23.857.745

3

Pandemi Çiğ Süt Desteği

11.074.796

4

Süt Mamulleri İhracat (Navlun) Desteği

5.623.196

15.925.130

25.200.000

5

Arpa Sübvanseye Ödemesi

14.557.500

91.000.000

6

İhtiyaçlı Vatandaşlara Dağıtılan Hellimler

3.000.000

7

Küçükbaş Hayvan Başı Arpa Desteği

72.000.000

TOPLAM

51.041.521

44.557.426

188.200.000

banner60
Yorumlar (0)
banner218
banner191
banner192
banner194
banner193
banner230
26
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 40 84
2. Galatasaray 40 84
3. Fenerbahçe 40 82
4. Trabzonspor 40 71
5. Sivasspor 40 65
6. Hatayspor 40 61
7. Alanyaspor 40 60
8. Karagümrük 40 60
9. Gaziantep FK 40 58
10. Göztepe 40 51
11. Konyaspor 40 50
12. Başakşehir 40 48
13. Rizespor 40 48
14. Kasımpaşa 40 46
15. Malatyaspor 40 45
16. Antalyaspor 40 44
17. Kayserispor 40 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 40 38
20. Gençlerbirliği 40 38
21. Denizlispor 40 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 38 86
2. M. United 38 74
3. Liverpool 38 69
4. Chelsea 38 67
5. Leicester City 38 66
6. West Ham 38 65
7. Tottenham 38 62
8. Arsenal 38 61
9. Leeds United 38 59
10. Everton 38 59
11. Aston Villa 38 55
12. Newcastle 38 45
13. Wolverhampton 38 45
14. Crystal Palace 38 44
15. Southampton 38 43
16. Brighton 38 41
17. Burnley 38 39
18. Fulham 38 28
19. West Bromwich 38 26
20. Sheffield United 38 23
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 38 86
2. Real Madrid 38 84
3. Barcelona 38 79
4. Sevilla 38 77
5. Real Sociedad 38 62
6. Real Betis 38 61
7. Villarreal 38 58
8. Celta de Vigo 38 53
9. Granada 38 46
10. Athletic Bilbao 38 46
11. Osasuna 38 44
12. Cádiz 38 44
13. Valencia 38 43
14. Levante 38 41
15. Getafe 38 38
16. Deportivo Alaves 38 38
17. Elche 38 36
18. Huesca 38 34
19. Real Valladolid 38 31
20. Eibar 38 30
banner196
banner197
banner198
banner199
banner200
banner201