Maliye Bakanlığı tarafından, “Kesinleştirilmiş Vergilerde Uzlaşma İle Ödeme Süresi Geldiği Halde Kısmen Veya Tamamen Ödenmemiş Kamu Alacaklarının Tahsilâtına İlişkin Yasa Gücünde Kararname” hakkında açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle; “Dünya genelinde yaşanan Pandemik Koronavirüs’ün (Covid-19)  2020’nin Mart ayından itibaren adamızda da görülmesi sebebiyle, tüm dünyada olduğu gibi kapılarımızın dış ülkelere kapatılması ciddi önlemler alınması gereğini ortaya koymuştur.

2020 yılının Mart ayından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Pandemik Koronavirüs (Covid-19) etkileri azalarak sürerken, Rusya-Ukrayna savaşı nedeni ile pandemide ortaya çıkan sürecin ekonomik kaybı ve enflasyonist süreç ödeme güçlüğünü ortaya çıkarmıştır.

Bu nedenle, Bakanlığımızın yaptığı çalışma ve Hükümetimizin aldığı kararla ödeme süresi geldiği halde kısmen veya tamamen ödenmemiş kamu alacaklarının gecikme zamları ve cezalarında indirime gidilmiş ve vatandaşlarımıza ödeme imkânı sağlamak adına talep ettikleri şekillerde taksitlendirme imkânı sunulmuştur.

Bu zorlu süreci birlikte atlatmak adına Maliye Bakanı Alişan Şan tarafından, vatandaşlara en erken zamanda bağlı bulundukları Gelir ve Vergi Dairesi veya Şubelerine gerekli müracaatların, başvuruların yapılması halinde her türlü vergi ve kamu borcunu taksitlendirme imkânı bularak ödenebileceği ve kesinleşmiş ödenmemiş kamu borcundan dolayı ortaya çıkan gecikme zamları ile cezalarda indirime gidilerek ödeme imkânı sağlanabileceği belirtilmiştir.”