Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı ve Uygulamalı Motosiklet Eğitmenlik Sınavı için 19 Temmuz Cuma gününe kadar başvuru kabul edilecek.

Trafik Dairesi Sürücü Eğiticisi Sınav Komisyonu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Sürücü Eğiticisi Yazılı Sınavı ve Uygulamalı Motosiklet Eğitmenlik Sınavı başvuruları, 19 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü Lefkoşa adresine şahsen yapılacak. Dilekçe ile yapılacak müracaata eklenmesi gereken belgeler şunlar:

“Doğum Kayıt Belgesi (25 yaşından küçük, 65 yaşından büyük olmamalıdır); Son mezun olduğu okulun diploması (en az lise veya dengi okul mezunu olmalıdır. Yurt dışından mezun olanlar, diplomalarını Milli Eğitim Bakanlığı’nda onaylatmalıdır); Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi; Polis Genel Müdürlüğü’nden temin edilecek trafik sicil belgesi; KKTC sürüş ehliyeti sureti.”

Sınav ve kurs tarihleri daha sonra ilan edilecek, yazılı ve uygulama sınavda başarılı olanlardan sağlık kurulu raporu da istenecek. Ayrıca, Motosiklet Uygulama Sınavı için yetkili personel tarafından katılım zorunluluğu olmayan kurs verilecek.

Yazılı sınav konuları ve sınavlarda kullanılacak kaynak yayınları ise şöyle:

“Motor ve Araç Tekniği : (%20 ağırlıklı) Endüstri meslek liseleri’nin motor bölümlerinde görülen konuları kapsar.

Trafik Yasa ve Kuralları (%60 ağırlıklı): 21/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası, 99/1974 sayılı Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü, 9/1988 sayılı Yol Güvenlik Yasası, 50/2000 sayılı Motorlu Araçlar Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) Yasası, 43/1991 Sayılı Yol ve Trafik Suçlarının Davası Halli Ceza Puanı Yasası'nı kapsar.

Sağlık Bilgisi ve İlkyardım (%10 ağırlıklı): Sağlık bilgisi ve ilkyardım konularını içeren herhangi bir yayın. (Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın ilkyardım konularını içeren yayınları gibi)

Çevre (%10ağırlıklı): Trafik ve çevre konularını içeren herhangi bir yayın.”

Ayrıca, yazılı sınav seçmeli test şeklinde yapılacak ve geçer not 100 üzerinden 60 olacak.

Uygulamalı motosiklet sınavına katılacaklar için talep edilecek belgeler ise şöyle:

“Sürücü eğiticisi belgesi olup, motosiklet eğiticisi sınavına girecek olan kişiler mevcut sürücü eğiticisi belgesinin sureti, KKTC Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak karakter belgesi, Polis Genel Müdürlüğü’nden alınacak trafik sicil belgesi, KKTC sürüş ehliyeti fotokopisi.”

Editör: Aynur DIRAĞAN