Özer Kanlı’nın Kıbrıs Gazetesi’ndeki ‘’Milli değerlerimize aile ve toplum yapımıza
saldırılar…’’ adlı 29 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan yazısı LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi içermektedir.
Bu tarz yazılarla LGBTİ+’ların hedef gösterilmesi kabul edilebilir değildir.
Kıbrıs’ın kuzeyinde faaliyet gösteren ve insan haklarını savunan örgütler olarak Kıbrıs Gazetesi Genel
Koordinatörü ve Yayın Yönetmeni Özer Kanlı’nın 29 Aralık tarihli yazısında lezbiyen, gay, biseksüel,
trans, interseks ve artılara (LGBTİ+) yönelik nefret söyleminde bulunmasını kınıyoruz.
Unutulmamalıdır ki Ceza Yasası’nda 2020 yılında yapılan değişiklikle birlikte LGBTİ+’lardan nefret
edilmesine, tiksinilmesine ve onların aşağılanmasına, küçük düşürülmesine, toplum içerisindeki
itibarının zedelenmesine ve hedef gösterilmesine neden olacak söylemlerde bulunmak suç olarak
düzenlenmiştir. Özer Kanlı 29 Aralık 2022 tarihinde yayınlanan yazısında LGBTİ+’ların var oluşunu
‘katillik’, ‘ahlaksızlık’ ve ‘hırsızlık’ ile eş değer tutup norm dışı olarak adlandırmış ve Kuir Kıbrıs
Derneği’nin farkındalık amacıyla yürüttüğü anketi hedef gösterip saldırmıştır.
Nefret söyleminin suç sayılmasının ötesinde LGBTİ+’ların küçük yaşlardan başlayarak hayat boyu
çeşitli ayrımcılık ve ötekileştirmeye maruz kaldığı; eğitim, sağlık, istihdam, barınma ve daha birçok
alanda hak ihlalleri yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda bu ayrımcılığa son vermek ve insan
haklarına herkesin eşit erişimini sağlamak hepimizin toplumsal ödevidir. Tüm bu ayrımcılıkları
azaltmak ve eşitlik için mücadele eden Kuir Kıbrıs Derneği’nin uzun yıllardır yaptığı farkındalık ve
bilgilendirme çalışmaları insan hakları anlamında çok önemlidir. LGBTİ+’lar ile dayanışan, çeşitliliğin
önemini anlatan ve hak temelli mücadele veren bu örgütün hedef gösterilmesi kabul edilemezdir.
Kuir Kıbrıs Derneği, sivil toplumun en önemli aktörlerindendir ve toplumumuzdaki çeşitliliğin,
saygının, insan haklarına verilmesi gereken değerin en önemli unsurlarındandır.
Demokrasiden ve insan haklarından yana olan herkesi LGBTİ+’lara yönelik yapılan saldırılara ve
ayrımcılığa karşı ses çıkarmaya ve tüm ezilen gruplarla dayanışmaya çağırıyoruz. Hukuk devletinde
olduğumuzu bir kez daha hatırlatır polisi bahse konu olan yazı hakkında soruşturma başlatıp gereken
işlemleri yapmaya davet ederiz.
İmzacı örgütler: İnsan Hakları Platformu (Bileşenler: Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Sivil
Toplum İnisiyatifi, Evrensel Hasta Hakları Derneği, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı), Kıbrıs Türk
Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği (KSYB), Kıbrıs Türk Tabipler Birliği
(KTTB), İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği (İKYD), Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi,
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Lefkoşa Gençlik Derneği, SOS Çocukköyü
Derneği ve Mağusa Gençlik Birliği.