Bakanlar Kurulu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Orman Dairesi Müdürlüğü bünyesinde 1 Nisan - 30 Kasım 2023 tarihleri arasında mevsimlik işçi statüsünde 125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulmasına karar verdi.

Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.