Oylama öncesinde son olarak Gelirler Bütçesi ele alındı. CTP Milletvekili Devrim Barçın'ın ardından sırasıyla CTP Milletvekili Sami Özuslu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, CTP Genel Başkanı Özdemir Berova söz aldı.

Konuşmaların ardında oylama yapıldı ve Gelirler Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurul daha sonra 2024 Mali Yılı Merkezi Devlet Yönetimi Bütçe Yasa Tasarısı'nı oyladı ve bütçe 27 kabul, 17 ret oyuyla meclisten geçti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu daha sonra "Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörizm Finansmanın ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi Yasa Tasarısı" ele alınıp, oy birliğiyle kabul edildi.

Başbakan Ünal Üstel ve CTP Milletvekili Tufan Ehürman'ın teşekkür konuşmalarının ardından genel kurul bugünkü oturumunu tamamladı. 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun gelecek birleşimi 8 Ocak'ta yapılacak.