Meclis Genel Kurulu'nda söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman  hükümetin hayvancılık alanına destek verdiğini belirten söylemlerine dikkat çekerek, bu alana destek veriliyorsa maliyetin yüksek olmaması gerektiğini kaydetti ve bunun açıklanmasını istedi.

Narhın kasabın satışı üzerinden konduğunu anladığını dile getiren Erhürman, hayvancıya destek verilmesinin ardından ithalat kapısının açılarak fiyatların düşmesinin sağlanmasının mantıksal olarak nereye taşındığını sordu.

Yapılan uygulamaların bir plan doğrultusunda olmadığını dile getiren Erhürman, rakamsal olarak söylenenin sahada çok fazla bir manası olmadığını düşündüğünü kaydetti.

Donmuş etin neden ithal edildiğini soran Erhürman, “Atılan taş ürküttüğünüz kurbağaya değer mi?” diye sordu.

Narenciye üreticileri birliğinin, vektör böcek hakkında bir profesörün bilimsel yazısını paylaşmasını değerlendiren Erhürman, bu böceğin Güney Kıbrıs’ta da görüldüğünü fakat ürünün ihraç edildiğini kaydetti.

Yaş meyve ihracatından vaz mı geçildiğini soran Erhürman, neden vektör böcek var diye ihracat kapılarının kapatıldığını da sorarak, Güney Kıbrıs’ın bu böcek olmasına rağmen ihracat yaptığını belirtti.

Meyvenin konsantre olarak kullanılmasının üretimi bitireceğini dile getiren Erhürman, vektör böceğinin tükenmesi halinde mi ihracat yapılacağını sordu.

Üreticinin üretime devam edip edemeyeceği endişesiyle yaşamaya devam ettiğini belirten Erhürman, öngörülemezdik halinin ülkeyi bitireceğini kaydederek,  böyle bir yapıda ne üretim ne de ekonomi olamayacağını söyledi.

Genel Kurul'da daha sonra, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komite Başkanı Resmiye Canaltay, 2024 Mali Yılı Genel Bütçe (değişiklik No.2) Yasa Tasarısı’na ilişkin rapor okundu.  

-Barçın

CTP Milletvekili Devrim Barçın, DAÜ’nün içinde bulunduğu durumdan çıkarmak adına yapılan çalışmaları takip ettiğini kaydetti.

DAÜ’nün dolar bazlı borçlandırıldığını dile getiren Barçın, bu borcun nasıl ödeneceğini sordu ve bu ödemenin hangi gelir kaynakları ile yapılacağının açıklanması gerektiğini kaydetti.

Bazı Cypruvex personelinin bakanlıklarda çalıştığını dile getiren Barçın, bu çalışanların maaşının Maliye Bakanlığı’nca ödemesine rağmen Cypruvex Yönetim Kurulu’nun çalışanların sigortalarını yatırmadığını ve çalışanların sigortasız çalıştırılarak kaçak durumuna düşürüldüğünü belirtti.

-Şahali

CTP Milletvekili Erkut Şahali de, 2024 yılı bütçe rakamlarının güncellenmesine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

DAÜ’nün çok büyük bir çıkmaza sürüklendiğini dile getiren Şahali, DAÜ’de yapılacak mali planlama çalışmalarında kendilerinin de ellerini taşın altına koyduklarını belirtti.

DAÜ’nün yönetsel sıkıntılardan dolayı zor duruma düşürüldüğünü belirten Şahali, DAÜ Vakıf Yöneticiler kurulu başkanının halen göreve devam etmesini eleştirerek, "DAÜ’yü batıran kadrolarla yönetsel güven sağlanamayacağını" savundu.

Hükümetin yeni kadro atama konusunda adım atıp atmayacağını soran Şahali, DAÜ’nün yaşadığı mali sorunun Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun yanlış yönetimleri sonucunda oluştuğunu ileri sürdü.

DAÜ’yü batıranlarla kurtarmaya çalışmanın günün sorunda faturayı çalışanlara kesmek demek olduğunu belirten Şahali, DAÜ’nün hak ettiği değeri yeniden kazanmasının sağlaması gerektiğini söyledi, hükümeti bu konuda adım atmaya çağırdı.

 

-Gardiyanoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Cypruvex çalışanlarının dört aylık bir prim borcu olduğunu ve çalışanların sistemin dışında olmadığını ve her türlü haktan yararlanabileceğini kaydetti.

Sosyal Sigortalı çalışanların sağlık alanı dışında kalmaması konusunda çok hassas davrandıklarını dile getiren Gardiyanoğlu, bu konuda gerekenin yapılacağını kaydetti.

-Berova

Maliye Bakanı Özdemir Berova’da konuşmasında, DAÜ’nün mali sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için hükümetin uzun ve zorlu bir çalışma yaptığını belirtti.

DAÜ Rektörlüğü ve Vakıflar Yönetim Kurulu ile protokole imza atıldığını ve bu protokolle DAÜ’nün 4 yıllık bir süre içerisinde düze çıkarılması için gerekli adımların atıldığını söyleyen Berova, protokol çerçevesinde çalışanların ve devletin fedakarlık gösterdiğini kaydetti.

Devlet adına yükümlülük altına girdikleri ve bütçe içerisinde 4 milyon TL’lik yardım yapılacağını dile getiren Berova, DAÜ’de dolar cinsinden yapılan ödeme hakkında bilgi verdi.

Kıdem tazminatları konusunun DAÜ'nün üzerinde olan en büyük kamburlardan biri olduğunu dile getiren Berova, bu adımın atılmaması halinde bu kamburun yüzde 20 daha fazla artacağını kaydetti.

Yıllardır yapılması gerekenlerin ötelendiğini, hükümetin adım atarak kıdem tazminat konusunu sona erdirdiğini ve bu konunun da artık sorun olmayacağını dile getiren Berova, DAÜ’deki ödeme kalemlerini anlatarak, üçüncü ülke öğrencilerinin eğitim gelirlerinin döviz üzerinden olmasından dolayı borçlanmanın döviz üzerinden olması kararı verildiğini belirtti.

Okulun normal gelişim süreciyle borcun rahatlıkla ödenebileceğini dile getiren Berova, Aralık ayı sonuna kadar 400 milyon TL’lik katkı yapmayı taahhüt ettiklerini, hiçbir kuruma bu denli yardım yapılmadığını kaydederek, herkesin amacının DAÜ’nün 4 yılda mali yapısının düzeltilerek yapısını koruması olduğunu belirtti.

 

DAÜ’nün 4 yıl sonra ayakları üzerinde duran bir yapıya kavuşacağını dile getiren Berova, bütçe ile ilgi tüm çalışmaların ilgili yasanın tüm maddelerine harfiyen uyularak yapıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından, 2024 Mali Yılı Genel Bütçe (değişiklik No.2) Yasa Tasarısı 26 kabul, 10 ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi.

(HUR/ŞEB) Ek verilecek

Editör: Aynur DIRAĞAN