Denizcilik alanında dünyanın en önemli üniversitelerinden Girne Üniversitesi ile deniz biyolojisi ve ekolojisi alanlarında dünyanın en önemli araştırma merkezlerinden The Stazione Zoologica Anton Dohrn arasında iş birliği protokolü imzalandı!

180983

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nnin denizcilik alanındaki tek fakültesini bünyesinde barındıran Girne Üniversitesi, Akdeniz’deki ekosistemi ve biyoçeşitliliği korumak amacıyla yürütülecek bilimsel araştırmalarda İtalya merkezli The Stazione Zoologica Anton Dohrn ile iş birliği yapacak.

İki kurum arasında imzalanan “Genel Eğitim ve Araştırma” alanlarında imzalanan iş birliği protokolü ile çevrenin korunması, yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, deniz organizmalarına ve biyolojik çeşitliliği korumayı amaçlayan ortak araştırma projeleri yürütülecek. Doğu Akdeniz habitatları ve ekosistemlerindeki  deniz istilacısı yabancı türler üzerinde araştırmalar yürüterek bilgi akışının teşvik edilmesini de amaçlayan iş birliği protokolü ile yenilikçi bilimsel çalışmalar ortaya konulması hedefleniyor. Akdeniz’in özellikle son yıllarda istilacı türlerin tehtidi aldında olduğu düşünüldüğünde imzalanan iş birliği protokolü çok daha önem kazanıyor.

Merkezi, İtalya’nın Napoli kentinde bulunan ve biyoloji alanında temel araştırmalara adanmış bir araştırma enstitüsü olan Stazione Zoologica Anton Dohrn, biyokimya, moleküler biyoloji, nörobiyoloji, hücre biyolojisi, deniz botaniği, moleküler bitki biyolojisi, bentik ekoloji ve ekofizyoloji alanlarında imza attığı disiplinlerarası çalışmaları ile öne çıkıyor.

Girne Üniversitesi ise Deniz Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Fakültesi ile denizcilik alanında dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alıyor.

Prof. Dr. İlkay Salihoğlu: Bu protokol, mümkün kılacağı çok yönlü bilimsel araştırmalarla her iki kurumun güçlerini birleştirerek Akdeniz’i korumaya hizmet edecek uluslararası bir bilgi ağı oluşturacak.”