Ataoğlu'nun mesajı şu şekildedir;

Sivil Savunma, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçasıdır

Sivil Savunma, yalnızca savaş zamanında değil, barışta, yaşanan doğal afetlerde, halkın can ve mal kaybını en aza indirmek amacıyla yürütülen koruyucu, kurtarıcı ve vatandaşların moral olarak desteklenmesi faaliyetlerinin bütününü kapsayan bir kuruluştur.

Günümüzde evrensel bir boyut kazanan sivil savunma hizmetlerine verilen önem, toplumlar için çağdaşlık seviyesinin bir göstergesi durumundadır. Çağdaş bir anlayışla gerçekleştirilecek sivil savunma hizmetleri, felaketler karşısında vatandaşlarımızın en büyük güvencesidir.

Yakın zamanda Anavatan Türkiye ve çevre ülkeleri de etkileyen deprem afetinde, Sivil Savunma’nın insanlık için ne kadar önemli bir unsur olduğu bir kez daha anlaşılmıştır. 

Bu nedenle, milli savunmamızın ayrılmaz bir parçası olan sivil savunmanın başarıyla yürütülmesi, tüm kurum, kuruluş, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlarımızın gösterecekleri duyarlılık ve özverili çalışmalarla sağlanacaktır. 

Sivil savunma devletimizin, bireylerden başlayarak toplumun tüm kesimlerinin duyarlılığı, yardım ve katkılarının yanı sıra kurumlar arası eşgüdümle yürütülmesi gereken hizmetlerdir.

Ülkemizdeki başta Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve kuruluşlara desteğimizin tam olduğunu açıklamakla beraber, tüm vatandaşlarımızın, kurum ve kuruluşların da gerekli duyarlılığı ve desteği göstereceğine inancım tamdır.

Sivil Savunma Günü nedeniyle ülkemizin her türlü felaketten uzak, barış ve istikrar içinde mutlu ve huzurlu günler geçirmesini temenni ediyorum. 
Sivil Savunma Teşkilatı’nın gönüllü neferleri olan değerli çalışanlarımızın Sivil Savunma Günü’nü yürekten kutluyor ve kendilerine Sivil Savunma faaliyetlerinde başarılar diliyorum.