Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, zeytinyağı tağşiş analizleri sonucunda 19 zeytinyağı numunesinin uygun değil (tağşişli) olarak tespit edildiğini açıkladı.

Ayrıca bakanlık açıklamasında, Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd. tarafından satış/dağıtımı yapılan zeytinyağının tağşişli çıktığını söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"04 – 25 Ocak 2024 tarihleri arasında 5 ilçede Tağşiş analizi için yapılan denetimler sonucunda 66 zeytinyağı numunesi alınmış ve ECN 42 ye göre yapılan analizlerin sonucunda 47 Zeytinyağı numunesi Uygun (Tağşişli Değil), 19 Zeytinyağı numunesi ise Uygun Değil (Tağşişli) olarak tespit edilmişti.

Tağşişli çıkan 3 zeytinyağının üretici/satıcı firması olan 2 firma, Yasanın 19. madde, 7. fıkrasına istinaden itiraz hakkını kullanmış ve şahit numuneden tekrar analiz yapılmasını talep etmişti.

Bunun üzerine 05.03.2024 tarihinde gönderilen Sinde Trading’ e ait Naturel Zeytinyağı etiketli 2 şahit numunenin muayene ve analiz raporu sonucuna göre, söz konusu yağlar Uygun Değil (Tağşişli) olarak tespit edilmiştir.

Sinde Trading Naturel Zeytinyağlarının satış/dağıtımı Bafra Gıda Tic. Şti. Ltd. tarafından yapılmaktadır.

38/2023 sayılı ‘’Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’’ nın 8. madde, 4. fıkrasına aykırı davrandığı için, firma hakkında söz konusu Yasanın 28. madde, 4. fıkra, A bendine istinaden idari ceza uygulanacaktır."

Editör: Aynur DIRAĞAN