Bağımsızlık Yolu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Kurul Toplantısı  saat 10:30’da Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği lokalinde başlayacak.

Genel Kurul’da Genel Sekreter, Parti Meclisi ve Onur Kurulu seçimlerinin yanı sıra Parti Meclisi tarafından hazırlanan tüzük değişikliği önerileri, program değişiklik önerileri ve genel kurul karar önerisi de görüşülecek.