Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda 3 Milyar 979 Milyon 154 bin TL’lik Polis Genel Müdürlüğü bütçesi görüşülüyor.

Bütçe üzerine ilk sözü CTP Milletvekili Devrim Barçın aldı. Polis emekçilerinin sendikalı olarak görev ifa edemediklerini belirten Barçın, Anayasa’nın 49’uncu maddesinin kimsenin zorla çalıştırılamayacağını, angarya çalışmanın yasak olduğunu düzenlediğine dikkat çekti. Maliye Bakanlığı’nın polise ek çalışma karşılığı olarak yüzde 25 için yetki verdiğini, ancak polis mensuplarının, müdürlüğün talimatıyla yüzde 25’ten çok daha fazla çalıştırıldığını dile getiren Barçın, polis mensuplarının, Anayasa’nın amir hükmüne aykırı şekilde çalıştırıldığını söyledi.

Polis mensuplarının derdinin para olmadığını, huzur içinde yaşamak istediklerini ifade eden Barçın, ek çalışma karşılık oranlarının yapılan işe göre yüzde 50, yüzde 100’e kadar çıkabildiğini belirtti. Barçın, polis emekçilerinin örgütlü bir mücadele içerisine giremediği için bu yaklaşımın doğru olmadığını kaydederek, anayasaya uygun şekilde ek çalışma ödeneklerinin verilmesi gerektiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü’nün özel güvenlikçileri denetlemekle mükellef olduğunu belirten Barçın, ekipler kurularak, fiziki olarak özel güvenlik hizmeti veren kişiler hakkında çalışma yapılması gerektiğini belirtti. Kadın ve erkek polis evli ise kira ödeneğinin sadece erkeğe verilmesinin doğru olmadığını da ifade eden Barçın, bu konuda daha duyarlı olunmasını istedi.

Bütçesel anlamda mülteci tahliye giderlerine bakıldığında bir gerileme olduğunu kaydeden Barçın, mülteci ve suçluların tahliye gideri dışında kalan giderler için kullanılacak kalemin ne için kullanılacağını sordu.

İnsanların beklentileri üzerinden siyaset yapılmasının bırakılmasını isteyen Barçın, polis çalışanlarının emekliliğiyle ilgili Polis Örgütü Kuruluş Yasa Önerisinin komitede olduğunu ifade ederek, hükümetin vereceği talimatla bu öneri görüşülmeye başladığında CTP’nin bunu destekleyeceğini söyledi.