Kıbrıs Türk Barolar Birliği yarın, “Taşınmaz Mal Komisyonu Çalıştayı” düzenliyor.

Concorde Tower Hotel’de yer alacak çalıştayda Taşınmaz Mal Komisyonu sürecinin taraflar açısından değerlendirmesi yapılacak.

Saat 10.00’da kayıtla başlayacak çalıştayın açılış konuşmaları 10.30’da yapılacak.

Sırasıyla Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Növber Ferit Veçhi, Başsavcı Sarper Altıncık, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ve Maliye Bakanı Özdemir Berova konuşma yapacak.​​​​​​​

-Batıbay ve Çolak

Çalıştayın konuşmacılar bölümünde, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Büyükelçisi Daryal Batıbay “Taşınmaz Mal Komisyonu ve Avrıpa İnsan Hakları Mahkemesi Süreci”; Avukat Emine Çolak ise “Taşınmaz Mal Komisyonunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İç Hukukundaki Yeri” konularında sunum yapacak.

Çalıştay, yemek arasının ardından 13.30’da devam edecek ve 16.15’te resepsiyonla kapanacak.

Çalıştayın konuşmalardan sonra, öğleden sonraki oturumu yalnızca çalıştayda görevli kişilerce takip edilecek, basına kapalı olacak.