Başbakan Ünal Üstel başkanlığında Başbakanlık’ta kamuda yetkili beş sendika ile toplantı gerçekleştirildi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, toplantı kapsamında , kamuda yetkili beş sendika (Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, Kamu Görevlileri Sendikası, Kamu İşçileri Sendikası, Kıbrıs Türk Orta Öğretim Öğretmenler Sendikası, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası) ile uzlaşıya varıldı.

Başbakan Üstel konu ile ilgili, “hükümet olarak, görevi devraldığımız günden bugüne dünyada, Türkiye’de ve ülkemizde derinden hissedilen ekonomik dalgalanmaların, halkımızın alım gücünü ve yaşam standartlarını etkilememesi adına elimizden gelen çabayı ortaya koymakta ve tüm imkanlarımızı halkımız için seferber etmekteyiz” şeklinde konuştu.

Gerçekleşen toplantıda, 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki çalışanların ek artış yapılması konusunu değerlendirildi.

Gerçekleştirilen görüşmede, 47/2010 sayılı yasa kapsamında göreve başlayan; “Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıfları ve İşçiler Derece IV ve III, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi IV ve III ile Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıfları Derecesi III. ve II. baremlerinde çalışanlara ek artış verilmesi konusunda, kamuda yetkili beş sendika ile uzlaşıya varıldığı bilgisi paylaşıldı.

KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN HP ORANINDA YÜZDE 4 VE 3.30 EK ARTIŞ YAPILACAK

Buna göre, Maliye Bakanlığı’nın yapacağı çalışma ile 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu görevlilerine verilen hayat pahalılığı oranına ek olarak derecelerine göre ayarlanacak şekilde yüzde 4 ve yüzde 3.30 oranında ek artış yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

2024 YILINDA HP’NİN 4 AYDA BİR VERİLMESİ İLE İLGİLİ UZLAŞIYA VARILDI

Bugün gerçekleşen görüşmede aynı zamanda 2024 yılında hayat pahalılığı ödeneğinin her altı ayda bir değil, dört ayda bir verilmesinin sağlanması için gerekli çalışmaların başlatılması, Ocak 2024’te yapılacak düzenleme ile Maliye Bakanlığı tarafından, 47/2010 sayılı yasa tahtında istihdam edilen kamu görevlilerinin vergi dilimlerinde ve muafiyetlerinde iyileştirilme yapılması, kısa bir zaman içerisinde Başbakanlık’a bağlı Personel Dairesi, Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sendika temsilcilerinden oluşan bir komisyon kurulması ve komisyon tarafından 47/2010 sayılı yasa kapsamındaki barem tablolarında iyileştirilme çalışması yürütmesi konularında da uzlaşıya varıldığı aktarıldı.