Avrupa Birliği tarafından Kıbrıslı Sivil Toplum İş Başında VII Hibe Programı kapsamında finanse edilen ve çevre okuryazarı bireyler yetişmesine katkıda bulunmayı hedefleyen Yeşil Bilezik: Sürdürülebilir Kalkınma için Çevre Okuryazarlığı Projesi kapsamında ilkokullara basket potası şeklinde atık ayrıştırma kutuları kazandırıldı.

Atık yönetimi ve plastik atıklar konusunda farkındalık yaratmak ve davranış değişikliğini desteklemek için ilkokullara kazandırılan basket potası şeklindeki atık ayrıştırma kutuları öğrencilerin yoğun ilgisini görüyor.

2 (1)-3

Öğrenciler, başta atık pet şişeler olmak üzere çeşitli plastik atıkları basket potası entegresi ile üretilmiş olan plastik toplama kutularına atıyor. Birçok öğrenci okul dışından da pet şişe toplayarak kampanyaya destek veriyor.

Çocukların geri dönüştürmeyi ve atık ayrıştırmayı eğlenerek benimsemelerini sağlamak amacıyla geliştirilen kutular Mağusa’da faaliyet gösteren 7 ilkokulun bahçesine yerleştirildi.

Geri dönüşüm bilincini erken yaşta kazanmanın çok önemli olduğunu belirten Proje Müdürü Münise Alibeyoğlu, ‘Dünyada her 30 dakikada 2 buçuk milyondan fazla plastik şişe kullanılıyor bu şişelerin çoğu geri dönüştürülmek yerine basitçe atılıyor.

1 (1)-3

Biz de okullardaki eğitim ve faaliyetlerimizde, okul sınırları içerisinde başta plastik şişe olmak üzere plastik ambalajlı ürünlerin yoğun olarak tüketildiğini gözlemledik. Oysaki plastik atıklar, doğal yaşamı, ekosistemi ve insan sağlığını yüz yıllarca tehdit ediyor, üstelik tek kullanımlık bir adet su şişesi üretmek için o şişenin içindeki sudan daha fazlası harcanıyor.

4 (1)-2

Doğada asla tamamen çözünmeyen ve hem ekosistem hem de insan sağlığı için büyük tehlike arz eden plastik atıklar konusunda çocukları bilinçlendirmek büyük önem taşıyor.

Uygulamalı eğitim ve savunuculuk çalışmalarımızın yanında, okullara kazandırdığımız bu kutular ile atık ayrıştırma ve plastik atıklar konusunda çocukların tutum ve davranışlarını eğlendirerek değiştirmeyi hedefledik. Başka okullara da ilham vermesini umut ediyoruz.’ dedi.

3 (1)-3

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Mağusa Kültür Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında eğitim ve savunuculuk faaliyetleri 2023-2024 Eğitim Yılında da devam ediyor.