Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerinde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. Ekonomik değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Türkiye'nin, dünyada çok daha güçlü bir ülke haline geleceğini belirtti.

Yılmaz, Türkiye Yüzyılı'nın her bakımdan inşa edileceğini kaydederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin güçlenmesi daha adil bir dünyanın da oluşumuna çok büyük bir katkı sunacaktır. Bugün Gazze'de bu zulümlere sessiz kalanlar, bu zulümleri işleyenler kimlerse Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken bizim mücadele ettiğimiz güçler de aynı güçlerdir. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti o dönem mazlum milletlere nasıl örnek olduysa, ilham verdiyse, bu emperyalist güçlere karşı mücadelesiyle 'başarabiliriz' hissiyatını nasıl oluşturduysa, bugün de güçlü bir Türkiye Cumhuriyeti olarak Türkiye Yüzyılı'nda sağlayacağımız ilerlemelerle yine mazlumların umudu, adaletli bir dünyanın temel taşlarından biri olacağız."

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Barış Harekatı olmasa belki bugün Gazze'de gördüğümüz manzaraları Kıbrıs'ta görmüş olacaktık. Çünkü aynı hadiseler; birbiriyle nitelik olarak çok farklı hadiseler değil” dedi. 

Yılmaz, amaçları arasında büyüme ve istihdam olduğunu belirterek, büyümenin kompozisyonunu değiştirdiklerini anlattı. Büyümeyle enflasyonla mücadelenin aynı anda nasıl olacağının sorulduğunu aktaran Yılmaz, bunun, sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın meselesi olduğuna işaret etti.

Yılmaz, "Bizim büyüme hızımız 5,4 gibi bir ortalamaya sahip. Bir miktar bunun altında büyüyeceğiz. İstikrar adına bu fedakarlığı yapacağız. Ama bir taraftan da büyümenin kompozisyonunu değiştiriyoruz. Tüketim ağırlıklı bir büyümeden yatırım, üretim, ihracat ağırlıklı bir büyümeye doğru yöneliyoruz." diye konuştu. İstihdamı çok önemli gördüklerini dile getiren Yılmaz, istihdamın, sadece ekonomik değil sosyal açıdan da çok kıymetli olduğunu söyledi.

Yılmaz, bir taraftan tüketimde daha ılımlı bir seyir izlerken, diğer taraftan nitelikli yatırımları, istihdamı, üretimi, ihracatı desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Yılmaz, dördüncü amaçlarının kalıcı sosyal refah olduğunu kaydederek, enflasyonu düşürmeden, büyümeyi sürdürülebilir kılmadan kalıcı sosyal refahın sağlanamayacağını vurguladı. Yılmaz, kalıcı sosyal refahın zemininin, siyasi ve ekonomik istikrar, büyüyen ekonomi ve bütçe, oradan da sosyal kesimlere sosyal adalet ilkesi çerçevesinde sağlanan destekler olduğunu anlattı.

Bütün bu amaçlara ulaşmak için üç politika alanı bulunduğunu, bunların para politikaları, maliye politikaları ve yapısal reformlar olduğunu ifade eden Yılmaz, her üçünde de detaylı şekilde izleyecekleri yol haritasını paylaştıklarını ve birer birer hayata geçireceklerini söyledi.

Yılmaz, "İnşallah Türkiye Yüzyılı'nda adım adım daha ileriye gideceğiz. İstikrar içinde büyüyeceğiz, teknolojik seviyemizi yükselteceğiz, kurumlarımızı daha etkili ve verimli işler hale getireceğiz. Gençlerimiz için, insanımız için çok daha güzel, iyi bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız." ifadelerini kullandı.

Perspektiflerinin 2053 olduğunu dile getiren Yılmaz, "Doğrusu ben burada uzun vadeli bir perspektifle ilgili daha farklı şeyler de duymak isterdim. Keşke bizi eleştirmek için kullandığınız vaktin bir kısmında, tabii ki eleştireceksiniz, ne düşünüyorsunuz onları paylaşsaydınız." diye konuştu.