Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanan genel kurulun gündeminde, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Önerisi, Gümrük Vergileri Tarife (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Sayıştay Komitesinin, KKTC Güvenlik Kuvvetlerini Güçlendirme Kurumunun 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 Mali Dönemi Hesaplarına ilişkin Sayıştay Denetim Raporu bulunuyor.

Gündemde ayrıca, Sanayi Sicil (Değişiklik) Yasa Tasarısının üçüncü görüşmesi var.