DAÜ’de yönetsel ve işçi statüsündeki personelimizi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) süresi 2023 yılı Mart ayı başında (04.03.2023) sona ermiştir. Sendikamız DAÜ BİR-SEN yeni dönem için TİS imzalamak üzere VYK’yı TİS görüşmesine çağırıp referandum için gerekli tüm girişimleri yapmıştır. Sürecin en başında sendikamız DAÜ BİR-SEN 30/01/2023 tarihinde Yenidüzen ve Detay Gazetesi aracılığı ile Toplu İş Sözleşmesi görüşme çağrısını işveren konumunda olan DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk’e iletmiştir.  Her iki çağrı 02/02/2023 tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Hasan Taçoy’a ilgili Yasa tahtında gerekenin yapılması için resmi yazı ile iletilmiştir.  Detay Gazetesi’nin internet gazetesi olması sebebiyle DAÜ persen 06/04/2023 tarihinde mahkemeye başvurmuş ve 13/04/2023 tarihinde yapılacak olan referandum ile ilgili ara emri almıştır.  DAÜ persen süreci yeterince geciktirdiği düşüncesiyle 04/05/2023 tarihinde mahkemeye yapmış olduğu başvuruyu geri çekmiş ve başvuru ret ve iptal edilmiştir. 

Gelinen bu noktada Sendika Mukayyidi Sn. Mehmet Yavuzhan referandum sürecini derhal başlatmak yerine partizanca ve iyi niyetli olmayarak, tüm süreçlerin ve yazışmaların yeniden yapılmasını talep etmiştir. 

DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal Özcenk ile yaptığımız görüşmede aldığımız cevap, VYK olarak bu referandumun 25 Haziran’daki ara seçimlerden sonra yapılmasını uygun gördükleri yönünde olmuştur. Gözünü partizanlık bürüyen Dr. Erdal Özcenk, 42/1996 Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nı okumalı hatta bu hususta hukuk görüşü almalıdır.   

Unutmuşsa Sn. Başkan Özcenk’e hatırlatmak isteriz: 

“2019 yılı Kasım ayında sendikamız BİR-SEN ile imzalanan TİS 01/11/2018 ile 31/10/2020 tarihleri arasında yürürlükte iken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bir yazı göndermiş ve DAÜ BİR-SEN’in yetki süresinin dolduğunu ve üniversitemizde referandum yapılmasını talep etmişti. Ancak Yasa hükümleri açık olduğundan başarılı olamamıştı.” 

2019 yılında DAÜ BİR-SEN’in yetki süresi devam ederken ve TİS yürürlükte iken referandum talebi yapan Dr. Erdal Özcenk, şimdi tam tersini yaparak TİS süresi dolmuş olmasına rağmen tamamen partizanca davranarak, DAÜ persene çıkar sağlamak için Yasa’ya rağmen DAÜ’deki referandum sürecini engellemektedir

Tüm kamuoyu önünde Hükümet yetkilileri Sn. Başbakan Dr. Ünal ÜSTEL’e, Milli Eğitim Bakanı Sn. Nazım ÇAVUŞOĞLU’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sn. Hasan TAÇOY’a ve DAÜ VYK Başkanı Dr. Erdal ÖZCENK’e Yasalara uyarak DAÜ’deki hukuksuzluğa son vermelerini açıkça söylüyoruz. 

Bilinmesini isteriz ki, DAÜ’de çalışanların demokratik hakkı olan ve kendisini temsil edecek sendikayı seçeceği referandum sürecinin Yasa dışı ve partizanca engellenmesine sessiz kalmayacağız ve her türlü yasal hakkımızı kullanacağız. 

DAÜ BİR–SEN dün olduğu gibi bugün de yarın da REFERANDUMA hazırdır!