Bakanlar Kurulu, KKTC'nin dış temsilciliklerinde bazı yeni görevlendirmeler yaptı, bazı temsilcilerin de görev süresini uzattı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Brüksel Temsilcisi Ayda Soylu’nun görev süresi 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldı.

KKTC Berlin Temsilciliğine 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere Emine Andız Ertürk atandı. Halen bu görevi sürdüren Beniz Uluer Kaymak, beş yıllık görev süresini dolduracağı için görevine Lefkoşa’da Dışişleri Dairesi merkez örgütünde devam edecek.

KKTC Bişkek Temsilcisi Mehmet Davulcu’nun görev süresinin 31 Temmuz’da sonlandırılmasına karar verildi.

Kemal Beyazbayram, 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere KKTC Roma Temsilciliğine atanırken halen bu görevi sürdüren Mustafa Davulcu, merkeze alınacak.

KKTC Stockholm Temsilciliği misyon şefi görevine Hakan Aksoy, Budapeşte Temsilciliği misyon şefi görevine Çağrı Kalfaoğlu atandı. Her iki atama da 1 Ağustos’tan itibaren yürürlüğe girecek.

Stockholm Temsilciliği Misyon Şefi Murat Soysal, 1 Haziran’da geçerli olmak üzere merkeze alındı.

New York Temsilcisi Mehmet Dana’nın görev süresi 18 Haziran 2025’e kadar uzatıldı.

Beş yıllık görev süresi dolacağı için Mersin Konsolosu Zalihe Mendeli, 1 Ağustos’tan itibaren Dışişleri Dairesi merkez örgütünde görevini sürdürecek.

Doha Temsilcisi Mustafa Güven de yine 1 Ağustos’ta merkezdeki göreve dönecek.

KKTC İstanbul Başkonsolosluğu Enformasyon Tanıtma ve Basın Ataşesi Heves Gazi Emirtaneoğlu, 1 Ağustos itibarıyla Tanıtma Dairesindeki görevine iade edildi.

KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi görevini 1 Ağustos’tan itibaren Huriye Hançerli üstlenecek.

1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere KKTC Bişkek Temsilciliğine Tahir Gazi atandı.

Özgür Ezel’in Budapeşte Temsilciliği misyon şefi görevinin 31 Temmuz itibarıyla sona ermesine karar verildi.

Editör: Aynur DIRAĞAN