Dışişleri Bakanlığı, 27 yurtdışı uygulama biriminde temsiliyet görevinin yanı sıra konsolosluk hizmetlerinin aksatılmaksızın yürütülmesini sağlamak amacıyla nakil ve görevlendirme prosedürünün, yasa ve tüzüğün emrettiği şekilde, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Bakanlar Kurulu nezdinde başlatıldığını açıkladı. Bakanlık, yurtdışı misyonlarda görev süresi sona erecek personel yerine merkezde görevli personel arasından ilgili mevzuat uyarınca atama yapılacağına işaret etti.

Dışişleri Bakanlığının konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, sürekli görevle atanabilecek nitelikteki meslek memurlarının yurtdışı uygulama birimlerine görevlendirmelerini, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası’nın 36. Maddesinin 7’inci fıkrası tahtında yürürlükte bulunan Dışişleri Dairesi Personeli’nin Misyonlarda Görevlendirilmelerine İlişkin Usul ve Eseslar Tüzüğü çerçevesinde, düzenli şekilde gerçekleştirmektedir. Bakanlık, 2024 yılı içerisinde, yurtdışı misyonlardaki görev süresi hitam bulacak personelin yerine halihazırda merkezde görevli bulunan personel arasından ilgili mevzuat uyarınca atama yapılmasına karar vermiştir.

Devletin belirlediği partiler üstü dış politikayı yürütmekte olan Bakanlık, ülkemizi temsil görevini de üstlenen memurlarının dış tayinlerini olanaklar ölçüsünde ve hizmetin gereklerinin karşılanmasını sağlayacak şekilde yapmaktadır. Tayin dönemlerinde nakil yapılacak yurtdışı uygulama birimleri belirlenmekte ve tayin hakkı kazanan memurların tercih yapmaları talep edilmektedir. Tayinlerin karara bağlanması sırasında, memurların tercihleri de imkanlar ölçüsünde dikkate alınmakta ve tayinlerine karar verilen memurlar beş yılı (4+1) aşmayacak bir süre için söz konusu uygulama birimlerine nakledilmektedirler. Bu çerçevede 27 yurtdışı uygulama birimimizde, temsiliyet görevinin ifa edilmesinin yanısıra başta vatandaşlarımız ve yabancılara verilen konsolosluk hizmetlerinin aksatılmaksızın yürütülmesini sağlamak amacıyla söz konusu nakil ve görevlendirmelere ilişkin prosedür, yasa ve tüzüğün emrettiği şekilde, Kamu Hizmeti Komisyonu ve Bakanlar Kurulu nezdinde başlatılmıştır”