Doğum ve Ölümlerin Kaydı İle İlgili Harçlar ve Ücretler Tüzüğü’yle düzenlenen harçlar, yıllık enflasyon oranında artırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzükle yürürlüğe giren yeni rakamlar şöyle:

“Yazılı başvuru üzerine Nüfus Yazmanı doğumu: (a) dilekçe sahibinin oturma yerinde; veya (b) doğumun yapıldığı ve bir kamu kuruluşu olmayan bir evde kaydetmişse bildirime yetkili kişi Nüfus Yazmanına: 100 TL

Doğumdan üç aydan on iki aya kadar geçtikten sonra doğum kaydı: 100 TL

Doğumdan on iki ay geçtikten sonra doğumun kaydı: 200 tl.

Doğum kayıt belgesi: 10 TL

İsim değişikliğinin kaydı: 200 TL

Soydanlığı düzeltilen kişilerin doğumunun tekrar kaydı: 100 TL

Yazılı başvurma üzerine Nüfus Yazmanı ölümü (a) dilekçe sahibinin oturma yerinde; veya

(b) ölümün yer aldığı ve kamu kuruluşu olmayan bir evde kaydetmesi halinde: : 100 TL

On iki ay geçtikten sonra ölümün kaydı: 200 TL

Kütüklerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi ve cinsiyet değişikliği halinde kütüklerde düzeltme yapılması: 100 TL

Editör: Aynur DIRAĞAN