Demokrat Parti(DP) Genel Sekreteri ve Milletvekili Serhat Akpınar, DP üyelerinin yayımladığı mektupla ilgili olarak, “Kişisel menfaatlerinin yanıt bulmadığı hallerde partimizi ve yöneticilerini sistematik bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışan kişiler artık bu alışkanlıklarından vazgeçmeliler” dedi. 

Serhat Akpınar, bazı Parti üyelerinin imzasıyla yayımlanan  “Demokrat Partinin Geleceği için Uyarı Mektubu” başlıklı mektupla ilgili yazılı açıklamada bulundu. 

Akpınar mektubun DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu tarafından değerlendirilmek üzere kendisine iletildiğini, Fikri Ataoğlu’nun mektubun içeriği ile ilgili yanıt verme hakkını saklı tuttuğunu belirtti.

Akpınar, mektupta şahsına yönelik Parti Genel Sekreterlik görevinden çekilme talebi bulunduğunu, Parti’de Genel Sekreterlik görevinin seçimle verildiğini, dolayısıyla Parti Meclisinin yetkisi kapsamında olduğunu ifade etti.

Akpınar, Parti üyelerinin yanında, mektupta Demokrat Parti üyesi olmayan ve partiden ihraç edilen bireylerin de imzalarının 21 imza arasına yer lamasının düşündürücü olduğunu kaydetti.

Serhat Akpınar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Parti içi muhalefet, bağlı olduğumuz demokratik tüm değerlerin açılımlarında ve yasal tüzel organlarımız içerisinde yapılabilmektedir. Demokrat Parti kendi siyasi kurumsal yapısı içerisinde üyelerimizden gelecek her türlü görüşleri, şikayetleri, temennileri, istekleri, eleştirileri Partinin kurullarında değerlendirebilecek olgunluğa sahiptir.”

DP’nin üyelerinden gelecek her konuyu hassasiyetle değerlendirildiğini kaydeden Akpınar, “2022 Ekim yılında seçilmiş bir Genel Sekreteri olarak, görev değişim ve teslim süresinde ve sonrasında, Demokrat Parti kurumsal hafızasıyla ilgili hiç bir yazılı, görsel, dijital veri şahsım tarafından teslim alınmamıştır. Teslim edilmemiş! edilememiştir! Önceki Genel Sekreterimiz Sn. Hakan Cenapoğlu’na sorduğumda, kendisiyle de kurumsal herhangi bir paylaşım yapılmadığını, kurumsal hafıza oluşumu ile ilgili bir devir teslim olmadığının bilgisini aldım.” dedi.

Akpınar, “Tüm kurumsal oluşumlar bir bir Demokrat Parti Tüzüğü’müzün bizlere vermiş olduğu yetki, görev ve sorumluluk alanlarında oluşturulmaya başlanmıştır” dedi.

Serhat Akpınar, yazısında şu soruları da sordu: “Uyarı mektubunu veren üyeler daha önceki yıllarda neden bu süreçlerin takibini yapmamışlar?  Tüzük kural ve yasal oluşum ve gereksinmelere rağmen! neden yasal üye kayıt sistemini oluşturmamışlar? Kurumsal hareketliliğin ve oluşumun başlaması ile şahsımı hedef almalarının esas nedenleri nelerdir?”

Mektupta, milletvekili olması nedeniyle, parti için teşkilatlanmaya yeterince vakit ayırmadığının iddia edildiğine işaret eden Serhat Akpınar,  “Görevimin iadesini talep etmeleri, kurumsal hareketliliğimizden ne kadar uzak olunduklarının yegane göstergesidir” dedi.

Cumhuriyet Meclisi’nde temsiliyeti olan tüm siyasi partilerin Genel Sekreterlerinin milletvekili olduğunu kaydeden Akpınar, “Genel Sekreter ille de milletvekili mi olmalıdır? Hayır! Ancak seçilerek gelinen bir görev ifasının yeterliliğinde o görevin ifa edilememesinin değerlendirmesini yapabilecek ve karar üretebilecek tek yasal otorite Parti Meclisi’mizdir.

Parti Meclisi’mizle fiili uyum içerisinde hareket eden bir Genel Sekreteri, parti tüzel kişiliğinin yasal kurulları dışında kimse görev iadesini isteyemez” dedi.

Akpınar, ayrıca her ilçe başkanının kendi ilçe teşkilatlanma alanlarından asaleten sorumlu olduğunu, sorumluluk zafiyeti ortaya koyan ilçe başkanlarıyla ilgili Parti Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi gerekli kararları üretebilecek güçte olduğunu da belirtti.

-YAPILANMA HIZLANACAK

Zafiyetlerin giderilmesi ve doğru yapılanma Parti Meclisi adına vekâleten Genel Sekreterin sorumluluğu altında olduğunu belirten Akpınar, “Şu an bazı İlçelerimiz düzeyinde teşkilatlanma zafiyeti yaşıyoruz ancak ilgili ilçe başkanları ile görüşülmüş, boşalan Mağusa İlçe Başkanlığı ile ilgili seçim ve veya doğrudan vekâletten atama ile sorunsal süreç sonlandırılacak, örgütler düzeyinde yapılanma hızlanacaktır” dedi.

Tüzük altında oluşturulmayan yönetmelikler ve üye otomasyon sisteminin oluşturulmaya başlandığını kaydeden Akpınar, “Geçmişten gelen ve halen devam eden güç yönetim zafiyetleri giderilmeye, ortak akılla ‘Halkımızın Refah Düzeyini ve Geleceğini’ ilgilendirenden tüm konularda profesyonel yapılanmaya geçilmesine hız verilmiştir.” dedi.

-KIBRIS ÇÖZÜM SÜRECİ

Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak “aktif istişarelerin” olduğu aşamalara geçildiğini belirten Akpınar, “Demokrat Parti Milletvekilliği görev ve sorumluluk dönemimde, 2 önemli uluslararası yasa tarafımdan hazırlanmış iç hukuğumuza Cumhuriyet Meclisimizde oybirliği ile onaylanarak dahil edilmiştir. Onaylanan üçüncü Yüksek Öğretim Yasa değişikliği ise ivediliğinin kaldırılması sonrası Meclisimizin gündemine gelmeyi beklemektedir” dedi.

-YENİDEN TEŞKİLATLANMA

Parti Genel Sekreterlik, Parti Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi bünyesinde yeniden teşkilatlanma için adımlar atıldığını kaydeden Akpınar, “2042 Vizyonumuz ve stratejik gelişim sürecimiz dahilinde gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Bu süreçlerde oluşan bazı direnişleri, memnuniyetsizlikleri diyalogla çözüm sürecine taşımak asli görevimdir” dedi.

-"OYUNLARA GELECEK KADAR AMATÖR DEĞİLİM"

Şahsına karşı itibarsızlaştırma girişimlerinin bulunduğunu belirten Serhat Akpınar şu ifadeleri kullandı:

“Ancak şahsıma karşı şartlandırılan ve yönlendirilen bazı partililerimizin, manipülatif algı yönetimiyle  parti içi güç yönetimini elinde tutanlar tarafından, şahsımı hedef alan itibarsızlaştırma, tehdit ve benzeri yaklaşımlarına, oyunlarına gelecek kadar amatör değilim. Şahsımın ortaya koymuş olduğu doğru yapılanma süreçlerinden rahatsızlık duyanların, manipülatif girişimlerine, parti içinde partilileşme, paralel yönetim girişimlerine, izin verecek değilim.”

-"KİŞİSEL MENFAATLERİ YANIT BULMAYAN…"

Parti içi, kişisel beklentileri olan kesimler olduğunu bunlara karşı mücadele vereceğini da belirten Akpınar şu ifadeleri kullandı:

“Kişisel menfaatlerinin yanıt bulmadığı hallerde partimizi ve yöneticilerini sistematik bir şekilde itibarsızlaştırmaya çalışan kişiler artık bu alışkanlıklarından vazgeçmeliler. 

Gönüllülük esasına bağlı , KKTC’nin geleceğini, Milli hedeflerimizi ve bağlı olduğumuz toplumsal değerleri gözetmenin asli sorumluluğundan uzaklaşmış, kişisel edimlerine yenik düşmüş, çıkar ilişkileri ile hareket eden bireylere karşı, partimizi temsil ettiğim asli sorumluluk ve görev alanlarım içerisinde, Genel Sekreterlik olarak her  türlü mücadeleyi vermeye devam edeceğim”

Akpınar açıklamasında Parti Meclisi, Divan Başkanlığı, Merkez Yönetim Kurulu üyelerine, Genel Sekreter Yardımcılarına, İlçe ve Örgüt Başkanlarına, Parti organlarında görev yapanlara, Parti asli üyelerine güven ve yapıcı yaklaşımları ve destekleri için teşekkür etti.