Sağlık sisteminde yaşamsal derecede önemli görevi olan hemşire arkadaşlarımız yine pek çok sorunlar içinde kutluyorlar Hemşireler Günü’nü. Zor ve emek sömürüsü ile gerçekleşen eğitimleri ardından sömürü düzeni iş yaşamlarında da devam etmektedir. Kamuda ve özelde farklı statülerde, aynı işe farklı ücretlerle emekleri sömürülerek, çoğu zaman iş güvencesiz olarak emek vermektedirler. Son dönemde artan toplum içi şiddet, düzensiz sağlık sisteminden dolayı artan sağlıkta şiddet ile onlar da sık sık yüz yüze gelmektedir. 

Hastalarımıza, hayal ettiğimiz derecede yüksek kalitede sağlık hizmeti sunabilmemizin yolunun yeterli sayıda hemşirenin varlığı, elverişli çalışma koşulları ve adil bir ücretlendirme ile mümkün olacağı açıktır.

Emek sömürüsüne, adil ve eşit olmayan maaş ve çalışma şartlarına, artan sağlıkta şiddete rağmen, gece gündüz demeden fedakârca hizmet veren çok değerli arkadaşlarımızın Dünya Hemşireler Günü’nü kutlarız. 6 Mayıs’ta görüldüğü gibi özlük hakları, çalışma koşulları ve toplumsal sorunlarla mücadelede dayanışma içinde, yine birlikte olacağımızı açıkça vurgulamak isteriz.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu