Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaparak olası yangınlarla ilgili uyarılarda bulundu. Erhürman, hızla yayılan haberlerin önemsizleşip kaybolacağını ve ardından istenmeyen olayların yaşanması durumunda herkesin "ciğerlerimiz yandı" diyerek sıraya gireceğini ifade etti.

Erhürman, açıklamasında Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Orman Mühendisleri Odası (OMO) ve Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’nın (KEMA) olası yangınlara yönelik tedbirlerini de değerlendirdi.

OMO ve KEMA'nın yangınlarla ilgili açıklamaları şu şekildedir:

  • Orman Dairesi'nin personel kadrosunun hızla gözden geçirilerek gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Boş pozisyonlar derhal doldurulmalıdır.

  • Orman yangınlarında, yangın mahallindeki en kıdemli personelin yangın çalışmalarını yürütmesi gerekmektedir. Tüm kurumların, Orman Dairesi'nin bu yetkilisiyle koordinasyon içinde çalışması önem arz etmektedir.

  • Ateşli piknik yapılmasının yasaklanması ve riskli orman bölgelerine giden yolların trafiğe kapatılması gerekmektedir.

  • Yangın mevsiminden önce ilçelerde harekat merkezleri oluşturulmalıdır.

  • Orman yangın şeritleri ve yolları, yangın mevsiminden önce temizlenmeli ve trafiğe açık tutulmalıdır.

  • İlk müdahale ekiplerinin oluşturulmasında siyasetçilerin etkisi azaltılmalı ve işçi seçimine Orman Dairesi'ne yetki verilmelidir.

  • Alevkaya bölgesinin hemen güneyinde bulunan atış sahasından kaynaklanan yangınlar sürekli olarak meydana gelmekte ve bu yangınların söndürülmesi büyük bir tehlike arz etmektedir. Bu atış alanının başka bir bölgeye taşınması gerekmektedir.