Eşekler kontrolden çıktı, her taraf onlarla doldu taştı…

   Dağda, ovada, şehirde, yolda, trafikte, mekanlarda her yerde onlar…

   Bu eşeklerin millete vermiş olduğu zararın hadi hesabı olmadığı gibi, tanzimi de mümkün değil…

   Zararı eskiden destebanlar belirliyordu…

   Şimdi o da kaybolan mesleklerden…

   Madem ki eşekleri göyverecektik, bir ohto, ya da Gatsaradan Framo yapıp, bir da ganceli koyup kontrol altına neden almadık ki…

   Sahipli, sahipsiz bir sürü eşek bize dünya kadar zarar verdi vermeye de devam ediyor…

  Amma bir gerçek de var! Bu benim eşek, bütün eşeklerden daha eşek çıktı…

   Millet, diplomaları havada uçurttu, malı götürdü benim eşek yan geldi yattı…

   Diploması olmuş olsaydı memleketteki deve kervanlarından birine, develere inat, rehber olur, itibarlı olurdu…

   Neyse konumuz diploma değil, eşeklerin salıverilmesidir zaten…

   Bütün Karpaz’a yayılmışlar diyorlar. Sakın inanmayın memleketin her tarafında onlar…

   Salıverilen, veya toplanıp tekrar salıverilecek eşekler hakkında halkımızı uyarmak isterim…

   Bu eşeklere karşı mesafemizi koruyalım, arkadan yaklaşmayın tekmeleri çok sert olur. Önden yaklaşmayın, ısırdı mı koparıyorlar…

  İlle de arkadan yaklaşma ihtiyacı doğarsa mutlaka Ciboy’layın, eskiler biliyor… Arka ayaklarını enselerine bağlayın…

   Unutmayın eşek eşektir… Şakası da Eşşek Şakasıdır