İstatistik Kurumu, Resmi İstatistik Programı çerçevesinde uluslararası sınıflama sistemlerinin kamu kurum ve kuruluşlarda etkin kullanımı konusunda çalışmalarını büyütüyor.

Bu kapsamda  İstatistik Kurumu, AB finansmanı ve AB Koordinasyon Merkezi işbirliği  ile ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılım sağladığı “Ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasında Nace Rev 2. Sınıflandırma Sisteminin Uygulanması” konu başlıklı bir eğitim ve işbirliği çalıştayı düzenledi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, eğitim ve çalıştay organizasyonunda  AB projesi uzmanları tarafından katılımcı kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerine Nace Rev 2. Sınıflandırma sistemine dair eğitim verilirken, AB’de bu sistemin kamu kurum ve kuruluşlarda nasıl bir sistematikle uygulandığı hususunda bilgi verildi.

 Ayrıca sınıflandırma sisteminin  uygulanmasında izlenebilecek adımlar konusunda İstatistik Kurumu ile katılımcı diğer kurum temsilcileri arasında veriler üzerinde dil birliği sağlamak ve uluslararası  karşılaştırmalara olanak sağlayacak şekilde veri üretimini temin etmek üzere ortak bir yol haritası oluşturabilme adına işbirliği çalıştayı da düzenlendi.

Açıklamada, şu bilgiler de aktarıldı:

“Oluşturulan çalışma gruplarıyla kamu kurum ve kuruluşların ilgili ortak sınıflandırma sistemini oluşturabilmelerinde yaşanan ve yaşanabilecek problemler ve çözümler tartışıldı. Elde edilen sorunlar ve çözüm önerileri kayıt altına alınarak ilerleyen dönemlerde idari kayıtlarda ekonomik faaliyetlerin sınıflandırılmasında ortak dilin oluşturulması adına yol haritası çizilmesi için önemli bir yol katedildi.

İstatistik Kurumu, uluslararası kalite standartlarında Resmi İstatistik üretiminin sağlanmasına yönelik  faaliyetlerin hız kazanabilmesi için tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde sınıflandırma sistemlerinin oluşturulması ve uluslararası standartlara uygunluğun sağlanması çalışmalarına devam etme kararlılığını sürdürüyor.”