İşverenler Sendikası yaptığı yazılı açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına müteakip, ortaya çıkan tartışmalar İşçi İşveren tartışmasını tetiklediğini ve tartışmaların farklı bir boyuta ulaştığı ifade etti.

Sendikanın oluşturduğu inceleme birimi, Komisyondaki İşveren Temsilcisi Metin Arhun’un bir televizyon programında yaptığı konuşmayı incelemiş ve kamuoyuna açıklandığı şeklinde bir açıklama yapılmadığı, tepkilerin maksadını aşar bir noktaya taşındığı tespiti yaptığını ifade etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

Her zaman çalışma yaşamının huzur ve barış içinde olması hedefinde olan Sendikamız, çalışan temsilcileri tarafından yapılan son açıklamalardan ve yanlış anlaşılmalardan dolayı büyük üzüntü duymuştur.

İşverenler Sendikası yaptığı yazılı açıklamada Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına müteakip, ortaya çıkan tartışmalar İşçi İşveren tartışmasını tetiklediğini ve tartışmaların farklı bir boyuta ulaştığı ifade etti.

Sendikanın oluşturduğu inceleme birimi, Komisyondaki İşveren Temsilcisi Metin ARHUN’un bir televizyon programında yaptığı konuşmayı incelemiş ve kamuoyuna açıklandığı şeklinde bir açıklama yapılmadığı, tepkilerin maksadını aşar bir noktaya taşındığı tespiti yaptığını ifade etti.

Konuyla ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

Her zaman çalışma yaşamının huzur ve barış içinde olması hedefinde olan Sendikamız, çalışan temsilcileri tarafından yapılan son açıklamalardan ve yanlış anlaşılmalardan dolayı büyük üzüntü duymuştur.

Hayat Pahalılığını önlemek için, Hükümetimiz  temel tüketimde kullanılan yerli ve ithal ürünleri sübvansiye etmelidir.

Hükümet  piyasayı ucuzlatmada, piyasadaki her türlü emtianın fiyat denetimini de düzenli olarak yapmalıdır.

Hükümetin elinde sübvansiyeleri devamlı hale getirebilecek mali imkanlar mevcuttur. Bütçe fazlası dışında örneğin emeklilere ödenen yüz milyonlarca liralık gerçekte olmayan makam tahsisatlarının kaldırılması gibi. 

Ücretlerin çok fazla tartışılıp, gündemde tutulması, bir bütün olarak tüm ülke ekonomimizi olumsuz etkilemektedir.

Asgari Ücret Tespit Komisyonundaki üyelerinin görev sürelerinin bittiği bu dönemde komisyonda kimlerin yer alacağı belli değilken gerginleştirici açıklamaların yapılmaması gerektiği inancındayız.