2023 yılı içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işyerinde çalışan M.S.(K-31)’nin, işyeri adına yapmış olduğu satışlar karşılığında müşterilerden tahsil ettiği toplam 22.981,73 TL parayı, işyeri muhasebesine teslim etmeyip tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı ve tahsilat makbuzları üzerindeki rakamları değiştirmek suretiyle de, sahte evrak düzenlediği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.