Ticaret Odasından verilen bilgiye göre, "Sınırsız Kadınlar" ismiyle hayata geçen proje, kadınların ekonomik faaliyetlere katılımı ve cinsiyet eşitliği konusundaki politika diyalogunu artırmak için iki toplumdan sivil toplum kuruluşlarının koordinasyonlarını artırmak amacıyla, iki toplumlu bir Kadın Ekonomik Ortaklık Platformu oluşturmayı hedefliyor.

Açılış konuşmasını yapan KTTO-KGK Yönetim Kurulu Üyesi Olgu Afşaroğlu, cinsiyet normlarını kırmak ve kadınların ekonomik faaliyetlere katılımını geliştirmek için farkındalığı ve kapasiteyi artırmayı amaçlayan kapsamlı bir projeye zaman ve çaba ayırma sözü verdiklerini vurguladı.

Avrupa Birliği Kıbrıs Çözüm Destek Birimi'nden Jutta Pomoell-Segurola, Avrupa Komisyonu'nun AB tarafından finanse edilen tüm projelerde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların katılımını yaygınlaştırmaya odaklandığını vurguladı.

Açılış konuşmalarının ardından KGK üyesi Tüge Dolmacı proje hakkında genel bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirerek misafirlere oluşturulacak platformun hedeflerini ve bu doğrultuda gerçekleşmesi planlanan aktiviteler hakkında bilgi sundu.

Proje kapsamında, etkinlik öncesinde mevcut durum analizi olarak gerçekleşen, sivil toplum kuruluşlarının ve diğer paydaşların cinsiyete dayalı ekonomik güçlendirme faaliyetlerinde paydaş haritalaması ve boşluk analizi çalışmasının sonuçları, etkinlikte gerçekleştirilen sunumla Centre for Economic and Social Policies direktörü İzge Arısal ve ekip arkadaşı Mertkan Hamit tarafından tüm paydaşlarla paylaşıldı.

Yakın zamanda kuruluşu gerçekleşecek olan platformun stratejik planlaması ise mevcut durum analizinden elde edilen bilgiler ışığında yapılacak çalıştay ile belirlenecek. Yapılan çalışmalarının sonuçları 2 yıllık bir süre sonunda yine proje kapsamında hazırlanacak Kadın Raporu ile tüm paydaşlarla paylaşılacak.

Birçok sivil toplum örgütünün konuk olduğu etkinlik, müzik eşliğinde kokteyl ile son buldu.