Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Kıbrıs Türk toplumunun zarar görmemesi adına başlattığı süresiz grev ile birlikte dayatma olarak Kamu ihale yasasında değişiklik yapıldığını ve AKSA’dan daha pahalıya Elektrik satın alınmasına mahkum edildiğini açıkladı.

El-Sen yaptığı açıklamada; Kalecik III Sözleşmesinin imzalanmasının ardından halkın ödeyeceği bedelin karşılıklarını da açıkladı.

EL-SEN tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Kalecik III sözleşmesinin imzalanmasından sonra 2 ay ara ile Kıb Tek tarifelerine zam uygulamak zorunda kalmıştır .Bu zamların iki sebebi vardır, birincisi Akdeniz borsasında artan petrol fiyatları ve Kalecik III sözleşmesidir. Akdeniz petrol fiyatları son gelen iki gemi yakıt farkı olarak ton başına 10.22 Dolar artmıştır.

İkinci ve en önemli sebep ayni santrallere sahip olan Kıb Tek Ayni tip Santrallerde 3,13 TL üretim yapabiliyorken Aksa ise 4,57 TL üretim yapmaktadır. Aksa yerine Kıb-Tek üretim yapmış olsa Kws başına 1,44TL Daha ucuz üretim yapacaktı. Kıbrıs Türk Halkının geleceği Kalecik III SÖZLEŞMESİ ile ipotek altına alınmıştır. Bugün Aksa yerine Kıb-Tek üretim yapmış olsaydı orta gelirli bir konut tüketicsinin tarifesine bırakın zam yapmayı yaklaşık 0,60 Krş indirim yapılması mümkündü. Bu da demektir ki Üretimin tümünü Kıb-Tek Yapmış olsaydı bugün yapılan zamma gerek duyulmayacaktı.

Israrla tüm söylemlerimize, uyarılarımıza ve hatta eylemlerimize rağmen kalecik III sözleşmesini imzalayanlar şimdi ise zammın kaçınılmaz olduğunu savunma cesaretini gösteriyorlar.

Kamuda örgütlü sendikaların bugün yapmış olduğu eylemi saygı ile karşılamakla birlikte, ülkemizin içinde bulunduğu durumun düzeltilmesinin tek bir yolu kalmıştır, oda tüm paydaşların, Muhalefet Partisinin, Tüm Siyasi Partiler, Sivil Toplum Örgütlerinin, Sendikaların ORTAK bir eylem planı üzerinde anlaşıp birlikte bu mücadelenin kazanılabileceğini düşünüyoruz. Bu tür bir eylem planına EL-SEN olarak koşulsuz, şartsız katkı koymaya hazırız.”

Kıbrıs Türk Toplumunun Kalecik III Sözleşmesinin imzalanmasının ardından ödeyeceği bedelin karşılıkları ise şu şekilde açıklandı;
1- Kalecik III sözleşmesinin imzalanması Topluma pahalı Elektrik tüketimi olarak geri dönecektir.
2- Kira bedeli adı altında Kıbrıs Türk Toplumu adına ödenen aylık tutar 30 milyon doları aşmıştır.
3- Kira bedeli adı altında ödediğimiz Fahiş miktar yerine 50 Mw her yıl santral kurulabilir.
4- 15 yılda Toplumun Cebinden Çıkacak Olan Miktar (Kar) 512.531.169,61 Dolar Aksa’ya Verilecek.
5- 15 Yılda Aksaya Ödenecek Kar Payı ile 51 Adet Santral Topluma Kazandırılır.
6- 15 Yılda Aksaya Ödenecek Kar Payı ile 300 Adet Tam Teşekküllü Okul Yapılırdı.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.