“Kamu Hizmeti Komisyonu Hizmetleri Algı Analizi Raporu” bugün düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı (KHK) tarafından sağlanan hizmetlerin algı ve memnuniyet düzeylerini ölçmek ve bu veriler ışığında mevcut hizmetlerin etkinliğini değerlendirerek gelecekteki iyileştirme çalışmalarını analiz etmek amacıyla, KMC Danışmanlık tarafından yapılan çalışmada hem KHK sınavlarına katılanlara hem de sınavları geçerek işe alınan personelin yöneticilerine çeşitli sorular yöneltildi.

Rapora göre, katılımcıların yüzde 65’i sınav sürecinin adil olduğunu düşünüyor. Yöneticilerin yüzde 83,75’i, sınavda başarılı olup atananların iyi seçilmiş olduğunu söylüyor.

-Köseoğlu: “KHK’yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalışıyoruz”

Basın toplantısında konuşan KHK Başkanı Ömer Köseoğlu, göreve başladığı ilk günden itibaren KHK’yı daha iyi bir noktaya taşımak için çalıştığını dile getirdi. Şeffaflığın önemine işaret eden Köseoğlu, bu bilinçle KHK web sayfasını yenilediklerini, sınavlarla ilgili kriterleri bu sitede paylaştıklarını ifade etti.

Yıllık faaliyet raporları çıkarmaya başladıklarını da belirten Köseoğlu, sınav merkezlerine ait kamera kayıtlarının saklama süresini 90 güne çıkardıklarını anlattı.

Göreve ilk geldiğinde Savcılıkla birlikte, yapılan uygulamaları gözden geçirdiklerini ve gerekli alanlarda düzenlemeler yaptıklarını söyleyen Köseoğlu Türkiye’den eğitmen çağırarak iç eğitimler düzenlediklerini de belirtti.

Kendi döneminde online başvuru sisteminin de açıldığını dile getiren Köseoğlu, logo çalışması yaparak KHK’nın kurumsallaşmasına da katkı koyduklarını ifade etti.

“Tüm bunları yaptık, ama yaptıklarımıza yönelik algı nedir?” sorusuna yanıt vermek için bu çalışmayı yaptırdıklarını anlatan Köseoğlu, bu şekilde eksikleri görerek gidermeyi, amaçladıklarını anlattı.

-Öztürk: “Amaç KHK hizmetlerinin algılanma düzeyi ve memnuniyeti ölçmek”

Daha sonra araştırmayı yürüten KMC Danışmanlık’tan Niyal Öztürk çalışmaya ilişkin raporu sundu.

Amaçlarının KHK hizmetlerinin algılanma düzeyi ve memnuniyeti ölçmek olduğunu ifade eden Öztürk, bu çerçevede KHK’nın düzenlediği sınavlara girenler ve atanan kişilerin yöneticileriyle anket çalışması gerçekleştirdiklerini söyledi.

19 Ekim 2021 ile 23 Ekim 2023 arasında sınava girmiş 354 kişiyle görüştüklerini anlatan Öztürk, bunların 60 puan altı alıp atanmayan, 60 puan üstü alıp atanmayan ve 60 puan üstü alıp atananlardan oluştuğunu belirtti.

Anket kapsamında ayrıca 22 Şubat 2022 ile 31 Aralık 2023 arasında atanan personelin bulunduğu kurumlardaki 80 yöneticiyle de görüşüldüğünü anlatan Öztürk, sınava girenlerin ortalama yaşının 33 olduğunu söyledi.

Sorulara verilen yanıtları da paylaşan Öztürk, münhallerden haberdar olmada hangi yöntemin kullandığıyla ilgili soruya katılımcıların yüzde 96,9’unun web sitesi üzerinden yanıtını verdiğini söyledi.

Öztürk münhal yeterince duyuruluyor mu sorusuna yüzde 72,32’nin evet yanıtını verdiğini aktardı.

-“Başvuruların yarısı online şekilde yapılıyor”

Başvuruların hangi yolla yapıldığı sorusu üzerine katılımcıların yüzde 50,28’inin online, yüzde 49,72’sinin fiziksel şekilde başvuru yaptığını belirttiğini aktaran Öztürk, “Neden online tercih etmediniz?” sorusuna yüzde 44,32’nin cevap vermediğini, 22,16’sının denedim ama başarılı olamadım, 12,5’inin denedim ama zordu, yüzde 6,25’inin zordu, yüzde 14,77’sinin güvenli bulmadım yanıtını verdiğini belirtti.

- “Sınav sürecinden genel memnuniyet yüzde 61,58’te”

Sınav sürecinden genel memnuniyetin yüzde 61,58 olduğunu ifade eden Öztürk, sınavlarda daha düşük puan alanların memnuniyetinin daha düşük, daha yüksek puan alanların memnuniyetinin daha yüksek çıkmasının dikkat çekici olduğunu kaydetti.

Çalışmada sınav salonu, gözetmenler ve sınav süresiyle ilgili memnuniyetin de ölçüldüğünü ifade eden Öztürk, gözetmenlerden memnuniyetin 5 üzerinden 4,42; sınav süresinden memnuniyetin 5 üzerinden 3,59; sınav salonundan memnuniyetin 5 üzerinden 3,86 olarak ölçüldüğünü belirtti.

- “Katılımcıların yüzde 65’i sınav sürecinin adil olduğunu söylüyor””

“Sınav süreci adil midir?” sorusuna yüzde 65,54’inin evet yanıtını verdiğini kaydeden Öztürk, “Sınavlar şeffaf mı sorusuna da yüzde 67,23 olumlu yanıt verildiğini söyledi.

Kurumsal itibar ve imajın 5 üstünden 4,08; güvenilirliğin 5 üzerinden 3,88; şeffaflığın 5 üzerinden 3,87; adilliğin 5 üzerinden 4,14, kurumsallığın 5 üzerinden 4,02; veri güvenliği ve gizliliğin 5 üzerinden 3,5 olarak ölçüldüğünü aktaran Öztürk, katılımcıların web sitesine dair farkındalığının yüzde 90,04 olduğunu kaydetti.

KHK’nın görevleri konusundaki algıyı ölçmek için sordukları soruları da aktaran Öztürk, yüzde 96,9’lük bir kesimin KHK’nın sürekli personel alımı yaptığı konusunda bilgili olduğunu ancak katılımcıların yüzde 42,09’nun sözleşmeli; yüzde 37,29’unun geçici işçi alımından da KHK’nın sorumlu olduğunu zannettiğini ifade etti.

-“Yöneticilerin yüzde 83,75’i, sınavda başarılı olup atananların iyi seçilmiş olduğunu düşünüyor”

Yöneticilerle yapılan anketin sonuçlarını da paylaşan Öztürk, “Sınavda başarılı olup atananların iyi seçilmiş olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna yüzde 83,75 evet yanıtı verildiğini kaydetti.

Yöneticilere sınav süreciyle ilgili önerilerinin de sorulduğunu belirten Öztürk, 40 kişiden 36’sının sorular ve içerik, 7’sinin sınav sistemi, 2’sinin münhaller, 2’sinin zorluk seviyesi ve 1’inin sınav süresiyle ilgili öneri yaptığını belirtti.

“Alınan geri bildirimler ve öneriler, kurumun sürekli iyileştirme süreci için önemli bir kaynaktır” diyen Öztürk, çalışma sonuçları hakkında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Dijital hizmetlerdeki başarı ve yüksek memnuniyet, bu alandaki yatırımların ve geliştirmelerin sürdürülmesi gerektiğini gösteriyor. Kurumun teknolojik altyapısını güçlendirmeye devam etmesi, bu kapsamda iletişim araçlarını ve kullanıcı deneyimini iyileştirecek adımlar atılması gerektiği görülüyor. Hedeflenen iyileştirmeler, hizmet kalitesini artırma ve hizmetlerin daha etkin sunulması açısından kritik önem taşımakta”

-“KHK aracılığıyla son 3 yılda 899 memur 992 öğretmen istihdam edildi”

Öztürk’ün sunumunun ardından, KHK Başkanı Köseoğlu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yapılan istihdamlarla ilgili bir soru üzerine Köseoğlu, KHK aracılığıyla son 3 yılda 899 memur 992 öğretmen istihdam edildiğini, bu süre zarfında bin 229 kişinin emekli olduğunu söyledi. Köseoğlu 2023’te 705 kişinin istihdam edildiğini, bunların 346’sının memur 359’unun öğretmen olduğunu aktardı. Köseoğlu 2023 yılında terfi sınavlarına bin 37 kişinin katıldığını bunların 354’ünün terfi aldığını ifade etti.

“Kadrolar eksik doldurulmuyor eleştirisi size mi?” sorusu üzerine ise Köseoğlu, “Biz, bize gelen talepleri gerçekleştiriyoruz. Ben geldiğimde talepler iki yıl geriden gelmekteydi, şu an 6 ay önceki talepler gerçekleştiriliyor” dedi.

Öğretmen sendikalarının eylemleri sorulan Öztürk, müdür ve müdür muavini sınavlarının yapıldığını, yıl sonu itibarıyla yapılan atamalarda sıkıntı olduğunu belirtti. Bazı velilerin kendilerini arayarak, “Sakın atamaları yapmayın çocuğum öğretmensiz kalacak” dediğini belirten Köseoğlu, şu anda 9 öğretmenle ilgili disiplin davası süreciyle ilgilenmek durumunda olduklarını, tüm zamanlarını bu meseleye harcadıklarını anlattı.

Bir soru üzerine, müdür ve müdür muavini sınavlarına giren 100 kişiden 26’sının diploma soruşturmasının sürdüğü bir üniversiteden diploması olduğunu dile getiren Köseoğlu, bu konudaki araştırmalarının da sürdüğünü ifade etti.

Köseoğlu diplomada bir sorun varsa, diploma nedeniyle verilen puanın devre dışı bırakılacağını ve konunun polise intikal edeceğini söyledi.

“Sözleşmelilerin ve geçicilerin istihdam sürecini KHK şemsiyesi altına almak mümkün mü?” sorusuna yanıt olarak ise Köseoğlu, “Mümkündür. Meclis bu yönde irade gösterirse bu istihdamlar da KHK vasıtasıyla yapılabilir” dedi, Türk Ajansı Kıbrıs gibi kurumların kendi talepleri üzerine sınavlarının KHK aracılığıyla yapıldığını anımsattı.