Orman Mühendisleri Odası (OMO) ve Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA), yaz sıcaklıklarının yüksek seyredeceği ve orman yangınlarına karşı tedbirlerin ivedilikle alınması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Her iki kuruluş, devletin ve ilgili kurumların orman yangınlarıyla mücadelede etkin önlemler alması gerektiğini vurguladı.

OMO ve KEMA tarafından yapılan ortak açıklamada, yangınların önlenemeyeceği ancak etkili önlemlerle zararın en aza indirilebileceği belirtildi. Açıklamada, "Yangın önlemlerinin birçoğunun hayata geçirilmediğini görmek bizi üzmektedir" ifadesine yer verildi ve geçen yılki Mersinlik yangınından çıkarılan derslerin göz ardı edildiği, birçok önlemin hala alınmadığı ifade edildi.

Açıklamada eksiklikler arasında yangın emniyet yollarının ve şeritlerinin temizlenmemesi, anayolların ve refüjlerin temizlenmemesi, ilk müdahale ekiplerinin tam kapasiteyle çalışacak duruma getirilmemesi, ormanlara kurulan kamera sistemlerinin devre dışı olması, elektrik hatlarının temizlenmemesi, piknik alanlarının kuru otlardan temizlenmemesi gibi konuların yer aldığı belirtildi.

Ayrıca, açıklamada Yangın Tüzüğü'nde hasatta çalışacak araç ve gereçler için belge verilmesi gerekliliği, her ilçede Yangın Harekat Merkezlerinin kurulması, helikopter eksikliği gibi konulara da değinildi.

OMO ve KEMA'nın açıklamasında önerilen tedbirler arasında Orman Dairesi personel kadrosunun gözden geçirilerek eksik kadroların doldurulması, yangın mahallindeki en kıdemli personelin yangın çalışmalarını yönetmesi, ateşli piknik yapılmasının yasaklanması, riskli orman bölgelerine giden yolların trafiğe kapatılması, ilçelerde harekat merkezleri oluşturulması, yangın şeritlerinin ve yollarının temiz ve trafiğe açık tutulması gibi önlemler yer aldı.

Son olarak, Alevkaya bölgesindeki atış sahasının yangınlara neden olduğu belirtilerek, bu alanın başka bir bölgeye taşınması gerektiği vurgulandı.

Bu şekilde derlenen haberde, Orman Mühendisleri Odası (OMO) ve Kıbrıs Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (KEMA) tarafından yapılan ortak açıklamada, yaz sıcaklarının yüksek olmasıyla birlikte orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yapıldı. OMO ve KEMA, orman yangınlarının önlenemeyeceğini ancak etkili önlemlerle zararların en aza indirilebileceğini belirtti.

Açıklamada, geçmişteki Mersinlik yangınından ders çıkarılmadığı ve birçok yangın önleminin henüz alınmadığı ifade edildi. Eksiklikler arasında yangın emniyet yollarının ve şeritlerinin temizlenmemesi, anayolların ve refüjlerin halen temizlenmemesi, ilk müdahale ekiplerinin tam kapasiteyle çalışmaya başlayamaması, ormanlara kurulan kamera sistemlerinin işlevsiz olması, elektrik hatlarının temizlenmemesi ve piknik alanlarının kuru otlardan arındırılmaması gibi konular yer aldı.

Açıklamada, ayrıca Yangın Tüzüğü'nde hasatta çalışacak zirai araç ve gereçlere belge verilmesi gerekliliği, her ilçede Yangın Harekat Merkezleri'nin kurulması, helikopter eksikliği gibi konulara da değinildi.

OMO ve KEMA'nın önerileri arasında Orman Dairesi personel kadrosunun gözden geçirilerek eksik kadroların hızla tamamlanması, yangın mahallindeki en deneyimli personelin yangın çalışmalarını yönetmesi, ateşli pikniklerin yasaklanması, riskli orman bölgelerine giden yolların trafiğe kapatılması, ilçelerde harekat merkezlerinin kurulması, yangın şeritlerinin ve yollarının temizlenerek trafiğe açık tutulması gibi önlemler yer aldı.

Son olarak, Alevkaya bölgesindeki atış sahasının yangınlara neden olduğu ve bu alanın başka bir bölgeye taşınması gerektiği ifade edildi.

OMO ve KEMA'nın açıklaması, orman yangınlarıyla mücadelede alınması gereken tedbirlerin önemine dikkat çekerek, devlet, kurumlar ve ilgili tarafların bu konuda etkin bir şekilde harekete geçmesi çağrısında bulundu.