banner228

banner232

banner320

banner301

banner231

banner302

banner61

ATAOĞLU:EVLERDEKİ YANGINI SÖNDÜRMEMİZ ŞART

banner65

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, KKTC’nin asıl sorunun sürdürülebilir bir kalkınma çabası içine girmek olduğunu belirtti ve “ancak öncelikle hayat pahalılığı nedeniyle evlerde meydana gelen yangının söndürmemiz şart. Demokrat Parti planı programını buna göre yaptı” dedi.

banner215
Kıbrıs 11.01.2022, 10:22
ATAOĞLU:EVLERDEKİ YANGINI SÖNDÜRMEMİZ ŞART
banner216
banner4

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, BRT’de yaptığı seçim konuşmasında ekonomik durum ve Demokrat Parti’nin yapacakları üzerinde durdu.

“2019’da % 15 olan hayat pahalılığının 2020’de % 46’ya çıktığını, bunun üç misli bir artış anlamına geldiğini” ifade eden  Ataoğlu, “Seçim sonrası hükümete girdikleri anda ilk yapacakları şeyin dar gelirliyi, memuru, emekliyi, özel sektör çalışanını hayat pahalılığı karşısında korumak onların alım gücünü en azından eski seviyesine getirmek olacağını” kaydetti.

DP Genel Başkanı Ataoğlu BRT’deki 2’nci seçim konuşmasında şunları kaydetti:

"MUTFAKTAKİ YANGINI SÖNDÜRMELİYİZ

Dolayısı ile seçim sonrası hükümete girdiğimiz anda ilk yapmamız gereken şey  dar gelirliyi, memuru, emekliyi, özel sektör çalışanını hayat pahalılığı karşısında korumak onların alım gücünü en azından eski seviyesine getirmektir.

Çok değerli Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkı,  sevgili kardeşlerim; Bayrak Radyo Televizyon Kurumu televizyon ve radyosundan yapmakta olduğumuz seçim konuşmalarının ikincisine başlarken hepinizi en derin saygılarımla selamlarım….

Bugünkü konuşmamda ekonomik durumumuz  ortaya koyacak ve Demokrat Parti olarak yaşadığımız krizden nasıl çıkmayı planladığımızı, kalkınmamız, gelişmemiz için neler tasarladığımızı sizlere özet olarak aktaracağım…

Bir kere şunun altını çizmekte fayda görüyorum; Bizim asıl sorunumuz sürdürülebilr ekonomik kalkınmadır, yaşam kalitemizi yükseltmektir…

Ama o noktaya gelmeden önce evdeki yangını söndürmemiz şarttır.

HAYAT PAHALILIĞI 3 KAT ARTTI

Değerli kardeşlerim bizim de kendimize ait yapısal sorunlarımız, bazı hatalarımız  vardır ama son dönemdeki Hayat Pahalılığı ile döviz krizi çok büyük oranda Türkiye ekonomisinde yaşanan sorunlar, Türkiye’ye yönelik bazı oyunlar  ve dünyadaki gelişmelerden kaynaklanmaktadır.

Devlet İstatistik Kuruku verilerine göre KKTC’de hayat pahalılığı 2020 yılı sonunda % 15 iken 2021 sonunda bu rakam % 46’I olmuştur.

Bu da geçen yıla göre 3 katın üzerine bir artış demektir.

Kıbrıs Türk Halkı döviz üzerinden hesaplandığı zaman  2013 yılına göre ciddi bir fakirleşme yaşamaktadır.

Mal ve hizmetlerin artan fiyatları karşısında özellikle dar ve sabit gelirlilerin alım gücü ermiştir.

Dolayısı ile seçim sonrası hükümete girdiğimiz anda ilk yapmamız gereken şey  dar gelirliyi, memuru, emekliyi, özel sektör çalışanını hayat pahalılığı karşısında korumak onların alım gücünü en azından eski seviyesine getirmektir.

Bunu yapacağız.

TÜM ÖNERİLERE AÇIĞIZ

Ortaya konulan tüm görüşleri masaya yatıracak, Anavatan Türkiye ile de konuşarak KKTC halkı için en doğru kararı vereceğiz.

Biz Demokrat Parti olarak, eşel mobilin 6 ayda bir ödenmesinden 2 ayda bir ödenmesine başlanmasına da, Türk parası tedavülden kalkmadan gerek özel gerekse kamu çalışanları ile emeklilerin gelirlerinin dövize endekslenmesine de karşı değiliz.

Yeter ki Türkiye ile işbirliği içinde gereken kararları alalım ve aldığımız kararlar doğru, halkımızın yararına olsun…

Değerli kardeşlerim önemli bir süre Turizm ve Çevre Bakanlığı yapmışlığım söz konusudur;  Bu süre içinde Anavatan Türkiye Devlet yöneticileri ile yakın ve samimi işbirliği içinde oldum….Şunun bilinmesinde büyük fayda görüyorum; Anavatan Türkiye tutarlı, sağlıklı projeler ortaya koymamız, üretimi, istihdamı , Devletin gelirlerini artırıcı işler yapmamız halinde destek vermeye hazırdır.

Ama biz eğer söz verdiklerimizi , kendi yararımıza olmasına rağmen yapmaz tüm hatalarımızın, eksiklerimizin bedelini Türkiye’ye ödetme anlayışı içinde olursak ilişkilerimizde sıkıntı yaşamamız kaçınılmazdır.   

TÜRKİYE KENDİ AYAKLARIMIZ ÜZERİNDE DURMAMIZI İSTİYOR

Türkiye bizden, kendi ayakları üzerine duran bir ekonomiye destek vermek için samimiyet, dürüstlük, açık sözlülük, plan, proje bekliyor…

Benim başkanlığımdaki Demokrat Parti buna hazırız, buna varız, bunun halkımızın yararına olan yegane tutum olduğuna yürekten inanıyoruz.

İşte bu anlayış ve özgüvenle bizim hükümette olduğumuz önümüzdeki dönemde önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Orta Vadeli Kalkınma Planımızı ortaya koyacak sonra da Anavatan Türkiye ile masaya oturup yeni İktisadi ve Mali İşbirliği antlaşmasını sonuca bağlayacak, imzalayacağız.

Bu antlaşma bizim ekonomimiz için olmazsa olmaz bir çapa, bir dayanaktır…

Bu arada, tabii ki Avrupa Birliği’nin kapısını da çalarak ülkemize yönelik haksızlıklarını gidermelerini, bize de Rum kesimine salgın nedeniyle yaptıkları gibi yardım ve destek sağlamalarını isteyeceğiz.

ORTA VADEDE YAPACAKLARIMIZI BELİRLEDİK

Değerli kardeşlerim: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak orta vadede yapmamız gerekenler nettir:

- Kamuda etkinliği, verimi artırmak zorundayız.

- Enerji sorunumuzu geride bırakmalıyız. Türkiye ile KKTC arasında bir enterkonnekte sistem kurulmalıdır.

- Anavatan Türkiye’den gelen suyu tarımda kullanır noktaya gelmeliyiz.

- Artık alt yapı sorunlarımızı geride bırakmalıyız…Yeni Ercan Havalimanı bitmelidir. Yollarımız, deniz limanlarımız, iletişim hatlarımız tamamlanmalıdır.

- Turizm bizim için çok önemlidir. Turizmi tüm yıla yaymayı, yatak kapasitemizi artırmayı, hava ve deniz ulaşımında yaşanan sıkıntıları gidermeyi başarmalıyız.

- Üniversitelerimizin niteliğini daha yukarı taşımalı, öğrenci sayısını artırcı tedbirleri almalıyız.

- Tarım ve hayvanclığın ne denli önemli olduğu salgın sürecinde daha da belirginleşmiştir. Tarım ve hayvancılıkta çağdaş bir atılım içine girmek zorundayız.

 - Özel sektörün önünü açarak, ticaret, sanayide daha iler noktalara ulaşmalıyız.

- Vergi reform yaparak vergiyi tabana yaymak, devletin gelirlerini artırıcı düzenlemelere gitmektir.

Tüm bunların yapılması içinse yenilenmeye, yeni bir yönetim yapılandırılmasına ihtiyacımız vardır…

Demokrat Parti olarak biz, önümüzdeki süreçte devletin, doğrudan müdahale ve üretim yapmasından çok, politika oluşturma, kaynak yaratma, standart koyma ve denetim yapmasından yana olacağız.

KAMUDA VERİMLİLİK VE ETKİNLİK SAĞLANMALIDIR

Ülkemizin yönetim yapısı, dünyamızda yaşanan değişim ve toplumun gelişme iradesinin gerisinde kalmıştır. Demokratik yapısını kaybeden verimsiz kamu yönetimi sistemimiz, devletin vatandaşlarına eşit davranmaması sonucunda, devlet ile halk arasında güven bunalımı doğurmaktadır.

Demokratik bir devlet anlayışı, rekabetçi piyasa yapısını tamamlayıcıdır. Toplumun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında, devlet, piyasa ve sivil toplum işbirliği acilen sağlanmalıdır.

Kamu yönetimi sistemimizin çağdaş yönetim anlayışına uygun bir şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. DP, bu dönüşümü sağlama kararlılığındadır.

Demokrat Parti, değişen ve yenilenen yönetim yapısıyla, vatandaşlarına kaliteli ve hızlı kamu hizmeti sunabilmek amacıyla, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak, şeffaf, bütüncül, eşitlikçi, basit iş süreçlerine sahip bir devlet yapısının halkımıza hizmet vermesini sağlayacaktır.

E-DÖNÜŞÜMÜ BAŞARACAĞIZ

DP, kamuda karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak e-dönüşüm projesi hayata geçirilecektir. Bu proje ile;

Vatandaşın kamusal alandaki karar alma süreçlerine bilgi ve iletişim teknolojileri vasıtasıyla doğrudan katılımı sağlanacak,

Kamu idaresi, e-devlet ilkeleri ışığında şeffaf ve hesap verebilir hale getirilecek,

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı, hakkaniyet ölçütleri esas alınarak yaygınlaştırılacak,

Bilgi toplumuna geçiş sürecinde, teknolojideki gelişmeler ve toplumun değişen ihtiyaçları, hizmetlerin merkezden yerele doğru kaymasına sebep olmaktadır. Buna bağlı olarak yerel yönetimlerin güçlendirilmesini sağlanacaktır.

DP’ye göre, ülkemiz bu sürecin dışında kalamaz.

MERKEZİ İDAREDE REFORMA BAŞBAKANLIKTAN BAŞLANACAK

Merkezi idare reformuna Başbakanlıktan başlanacaktır. Başbakanlığa bağlı kuruluşlar, ilgili icracı bakanlıklara devredilerek, Başbakanlık hizmet bakanlığı olmaktan çıkarılacaktır ve Başbakanlığın koordinasyon işlevini yerine getirmesi kolaylaştırılacaktır.

Mevcut Hizmet Bakanlıklar, ölçüleri, ilgili ve bağlı kuruluşları ile bir bütün olarak ele alınacak, merkezi idare reformunun en önemli uygulaması olarak bakanlıkların görev ve yetkileri yeniden tanımlanacaktır.

Demokrasi katılımcı ve işbirlikçi rejimidir. Kamu hizmetlerine katılım ve işbirliği yerel yönetimlerden başlar. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi ilkelerini, yeni kamu yönetimi anlayışlarını yerel yönetimler alanına taşımak önem arz etmektedir.

Demokrat Parti, “idarenin bütünlüğü ilkesi” gereğince, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında hizmet ve kaynak dengesini kuracak, aralarında koordinasyonu tam olarak sağlayacaktır.

Değerli kardeşlerim, yapacak çok işimiz var.

Demokrat Parti sizin desteğinizle çok çalışmaya, doğru işler yapmaya hazırdır.

Gelecek konuşmamda sizlere ekonomimiz, mali konularımız sektörlerimizle ilgili düşüncelerimiz hakkında bilgiler aktaracağım…

Şimdilik hoşça kalınız, sağlıkla kalınız.”

banner60
Yorumlar (0)
banner303
banner191
banner194
banner317
banner312
11
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. Samsunspor 20 33
7. İstanbulspor 20 33
8. Adanaspor 20 32
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 21 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Norwich City 22 16
18. Watford 20 14
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 22 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 21 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 20 20
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11
banner196
banner197
banner316
banner199
banner315