Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Cenevre'de gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın (EİT) 5. Sağlık Bakanları toplantısına gözlemci üye sıfatıyla katılarak konuşma yaptı.

Altuğra, toplantıya KKTC olarak katılmaktan büyük bir onur duyduklarını ifade etti. EİT'nin önemli bir uluslararası kuruluş olduğunu ve ortak kültür, din, gelenek ve göreneklere bağlı olduğunu vurgulayan Altuğra, EİT'nin ticaret, ulaştırma altyapısı, endüstriyel işbirliği, turizm ve çevre koruma gibi alanlarda işbirliğini geliştirme potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Altuğra, küresel çatışmaların arttığı bir dönemde, doğal kaynaklara, yatırım, teknoloji ve dış pazarlara erişim için rekabetin arttığı göz önüne alındığında, EİT üyesi ve gözlemci devletlerin çabalarını ve deneyimlerini birleştirmenin daha da önemli hale geldiğini ifade etti.

Sağlık lojistiğinin pandemi ve savaş dönemlerinde önemini daha iyi anladıklarını belirten Altuğra, KKTC'nin yıllardır haksız ve insanlık dışı ambargolar altında yaşadığına dikkat çekerek, ilaç ve tıbbi malzeme temininin hayati önemini bir kez daha tecrübe ettiklerini söyledi. Altuğra, Kovid-19 sürecinin en yoğun dönemlerini Türkiye'nin güçlü desteği ve alınan tedbirlerle başarılı bir şekilde atlattıklarını ifade etti. Ayrıca pandemi sonrasında tıbbi malzeme kriziyle karşı karşıya kaldıklarını ve bu krizle mücadelede sadece Türkiye'nin destek olduğunu belirtti. Altuğra, bölgedeki afet riskleri göz önüne alındığında, EİT'nin sağlık sektöründeki rolünün krizlere karşı daha güçlü, işbirlikçi ve dirençli olmayı gerektirdiğini vurguladı. EİT üyesi ve gözlemci devletlerin tecrübelerini paylaşması, ortaklıklarını güçlendirmesi ve insani yardıma öncelik vermesi gerektiğini söyledi.

EİT'nin 5. Sağlık Bakanları toplantısı, Azerbaycan'ın ev sahipliğinde BM Cenevre Ofisi'nde düzenlendi. Toplantıda üye ülkeler, EİT bölgesinde sağlık alanında işbirliğini artırmayı amaçlayan aksiyon planı üzerinde görüşlerini paylaştı. Toplantı sonucunda ortak bir deklarasyon kabul edildi ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Kovid-19 ile ilgili küresel acil durumun sona erdiği kararı memnuniyetle karşılandı. Üye ülkelerin Kovid-19 ile mücadele kapsamında ortaya koyduğu proaktif tedbirlerin önemine vurgu yapıldı ve bölgesel işbirliğinin benzer durumlara karşı artırılması gerektiği vurgulandı.