Heves Gazi Emirtaneoğlu, 1 Ağustos itibarıyla KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'na Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi olarak görevlendirildi. Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Tanıtma Dairesi'nde III. Derece Şube Amiri olarak görev yapan Emirtaneoğlu, 55/2002 sayılı Yurt Dışında Görev Yapan Personelin Kadroları ve Dış Görev Ödenekleri Yasası'nın 9. maddesi uyarınca bu yeni görevine atandı.

Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla, Heves Gazi Emirtaneoğlu'nun KKTC İstanbul Başkonsolosluğu'nda Enformasyon, Tanıtma ve Basın Ataşesi olarak görev yapacağı belirtildi. Bu atama ile birlikte Emirtaneoğlu, 1 Ağustos tarihinden itibaren yeni görevine başlayacak ve KKTC'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda tanıtım ve basın faaliyetlerini yürütecektir.

Aynı şekilde, Bakanlar Kurulu'nun aldığı bir diğer karara göre, Dışişleri Bakanlığı Müşavir kadrosunda bulunan Mustafa Güçlü ise yurt içindeki görevinden ayrılarak KKTC Washington Temsilciliği'ne görevlendirildi. Bu görevlendirme, 15/2013 sayılı Dışişleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası'nın ilgili maddeleri uyarınca gerçekleşti.

Mustafa Güçlü, mevcut müşavir kadrosundaki maaş ve özlük haklarını koruyarak, 1 Ağustos tarihi itibarıyla KKTC Washington Temsilciliği'nde görevine başlayacak. Bu görevlendirme ile Güçlü, KKTC'nin Washington'daki temsilcilikte önemli sorumluluklar üstlenecek ve ilgili görevleri yerine getirecektir.

Her iki atamanın da Bakanlar Kurulu tarafından yapıldığı ve Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtilirken, bu yeni görevlendirmelerin KKTC'nin dış ilişkilerindeki etkinliği ve tanıtım faaliyetlerine katkı sağlaması beklenmektedir.