KTTB Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, vektörlerle mücadelede yaşanan eksikliklerin ciddi halk sağlığı sorunlarına neden olabileceği vurgulandı.

Açıklamada, ülkede sineklerden bulaşan hastalıklarla mücadele edebilmek için entegre vektör mücadelesinin yapılması gerektiği belirtildi.

Tartışmalı ve en son ihtiyaç duyulması gereken kimyasal ilaçların kullanım alanlarının ve kullanım zamanlarının netleştirilmesi gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, “Entegre mücadele kapsamında ilaç çeşitliliği sağlanacaksa, bu bilimin rehberliğinde, halk sağlığı komitesinin konsensüs kararları neticesinde ve ekosistem üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirecek, halkın sağlığını önceleyen yöntemler ve hareket planı birlikte oluşturulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şu şekilde:

“Vektörlerle mücadele, enfeksiyonlarla mücadelede önemli olduğu için bu konudaki eksiklikler ciddi halk sağlığı sorunlarına neden olabilir. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin yasal sorumluluk ve yükümlülüklerinden biri de halkın sağlığını korumaktır. Sineklerin taşıdığı ve bulaşa neden olduğu Zika virüs, Batı Nil Virüsü, Malarya vb. ciddi veya hayati tehlike oluşturabilecek enfeksiyonlardır. Bu bağlamda, son 1 yıl içerisinde Batı Nil Virüsü kaynaklı ciddi vakaların ülkemizde görüldüğünü hatırlatmak isteriz.

Biz KTTB olarak her zaman kanıta dayalı bilimin ışığında, uluslararası kabul görmüş kılavuzların yolunda hareket ettik ve etmeye de devam edeceğiz.

Kıbrıs’ın kuzeyinde sineklerden bulaşan hastalıklarla mücadele edebilmek için WHO, EU ve EPA vb nin de önerdiği gibi ‘entegre vektör mücadelesi’ yapılmalıdır. Bu da fiziksel, biyolojik, mikrobiyal ve en son çare de kimyasal mücadeledir. Tartışmalı ve en son ihtiyaç duyulması gereken kimyasal ilaçların kullanım alanlarının ve kullanım zamanlarının netleştirilmesi gerekir.

Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulan halk sağlığı komitesinin bu konuda toplantıları devam ederken, çok miktarda ilaç alım ihalesine çıkılmıştır.  Sağlık bakanlığı komite ile iş birliğine devam etmeli, komitedeki tüm üyelerin varacağı ortak karara saygı duymalı ve bu sonuç elde edilene kadar kısa dönemlik bir ihale ile acil ihtiyaç karşılanmalıdır.

Entegre mücadele kapsamında ilaç çeşitliliği sağlanacaksa, bu bilimin rehberliğinde, halk sağlığı komitesinin konsensüs kararları neticesinde ve ekosistem üzerindeki olası olumsuz etkilerini en aza indirecek, halkın sağlığını önceleyen yöntemler ve hareket planı birlikte oluşturulmalıdır.”