Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu görüşmede; “taşımacılık ödemelerin zamanında gerçekleşmesi, öğrenci taşımacılığının sorunsuz başlayabilmesi için öğrenci taşıyan üyelerle ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak ek sözleşme yapılması, günümüz koşullarına uygun olarak, otobüs ve minibüs yolcu taşıma tarifelerinin yeniden düzenlemesi” konularını gündemlerine aldıklarını belirterek bu konuda destek istedi. 

Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan, öğrenci taşıyan firmaların servis hizmetlerini sağlıklı bir biçimde yürütebilmesi adına, araçlarının yenilenmesi, bakım ve onarımı tamamlamaları gerektiğinin altını çizen Kar-İş Başkanı Topaloğlu, bunun için avans talebinde bulundu. 

Kar-İş Başkanı Fuat Topaloğlu; “Hayat pahalılığı ve dövizdeki artışın devam ettiği böylesi bir dönemde üyelerimizin bir yandan araçları yenilemesi, bakımı, bir yandan kendini ve ailesinin geçimini idame ettirmesi, diğer yandan ise çalışanlarını ödeyebilmesi oldukça güçleşiyor. Elbette Maliye Bakanlığı da koşulları göz önde bulundurarak, karşılıklı uzlaşı ile hareket edecektir. Bu anlamda yaptığınız açıklamaları dernek olarak önemli buluyoruz ve inanıyoruz ki, elinizden geleni yapacak, taşımacıya sahip çıkacaksınız” diye konuştu. 

BEROVA

Maliye Bakanı Dr. Özdemir Berova da Kar-İş heyetinin açıklamalarını dinledikten sonra bir açıklama yaptı. 

Berova konuşmasında, çeşitli sebepler nedeniyle ülkede yıllardır süren toplu taşımacılık alanında sorunların var olduğunu, bu sorunlarının aşılmasının her kesimin arzusu olduğunu dile getirdi. 

“Toplum için yapılan bu hizmette, hem toplumun güvenliğinin sağlanarak insanların bir yerden bir yere ulaşması, hem de seyahatlerdeki konforun sağlanması elbette arzu ettiğimiz hususlar. Ancak maalesef bunca geçen yıla rağmen konforlu toplu taşımacılığı yaşayamadık. Biz taleplerinizi dikkatle inceleyecek, kamu maliyemizin yapabileceği imkânlar çerçevesinde üzerimize düşeni yapmaya daima hazırız” dedi.