Meclis Genel Kurulunda 2 yasa tasarısı ve 1 yasa önerisi oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’da, Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı oybirliğiyle geçti

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin, Muhaceret Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’yla ilgili raporunu komite başkanı Emrah Yeşilırmak okudu.

Tasarıyla ilgili ilk sözü CTP Milletvekili Filiz Besim alarak, muhaceret dairesinin güçlendirilmesine önem verdiklerini, kaliteli personel alımına katkı sağlamayı amaçlayarak bu yasaya ellerinden gelen desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

Besim, geçici personelle yürütülmemesi gereken görevler olduğunu ve bu dairenin bunlarla mücadele edebilmek için güçlü olması gerektiğini belirtti.

Yurttaşlığın bir hak olmadığını, İçişleri bakanlığına sürekli yurttaşlık başvurusu yapılmasının da ciddi bir sorun olduğunu dile getiren Besim, yurttaşlıkların da ciddi bir nüfus politikasıyla düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Besim, ülkede demografik yapıda ciddi bozulmalar olduğunu, bu nedenle de bu konunun muhaceret konusu açılmışken konuşulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Ülkeden İhraç edilen kişilerin sayısının toplu verildiğini ancak istatistiki bilgiye ulaşamadıklarını belirten Besim, tüm bunların denetimle ilgili konular olduğunu söyleyerek, muhaceret dairesinin de bu konularda neler yaptığını öğrenemediklerini belirtti.

-Baybars

Bağımsız milletvekili Ayşegül Baybars ise, Muhaceret Dairesi’nin kadro sayısını arttırmanın yeterli olamayacağına işaret ederek, artan yabancı nüfus ve dolayısıyla kaçak yaşamdaki artışın bu şekilde önlenemeyeceğini belirtti.

Bu çalışmanın düzensiz göç, insan ticaretiyle mücadele konusunda nasıl bir düzenleme sağlayacağının belirtilmediğini belirterek bunu eleştiren Baybars, içişleri Bakanlığının karşısına düzensiz göçle mücadele birimi diye bir tabela asıldığını kaydederek, "'Bu yasal mı' diye bakana sormak istiyorum” dedi.

Baybars, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü yabancı kişilerle ilgili de veri olmadığını ancak 2019 yılında bu sayıların kolay hesaplanabilmesi için yasa çıkarıldığını belirtti.

Öğrenci sayısı ve öğrenci muhaceret rakamlarının birbirini tutmadığını da savunan Baybars, “Yasama üzerine düşeni yapmıştır sıra yürütmede” dedi.

-Oğuz

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da, bu yıl 424 kişinin cezaevinden, 36 kişinin dıştan ve 11 kişinin de bulaşıcı hastalık sebebiyle ihraç edildiğini belirtti.

Oğuz, göçle mücadele kapsamında personelin hizmet içi eğitime tabi tutulduğunu ve bu konunun üzerinde sıkı şekilde durmaya devam edeceklerini söyledi.

Oğuz, görüşülen yasanın yılladır beklenen bir çalışma olduğunu ve personel alımlarıyla birlikte dairenin üzerindeki yükün hafifleyeceğine inandığını kaydetti.

Öğrenci sayısıyla muhaceret işlemlerinin farklı olduğunu dile getiren Oğuz, bu sayının günlük olarak değiştiğini belirtti.

Konuşmaların ardından, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile ilgili raporları Komite Başkanı Emrah Yeşilırmak okudu.

CTP Milletvekili Filiz Besim, Polis Genel Müdürlüğü ve yardımcısının belirlenecek olması nedeniyle bu konuya hassasiyetle yaklaştıklarını belirtti.

Daha sonra, Belediyelerin Birleştirilmesine İlişkin Özel (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) (Değişiklik) Yasa Tasarısı da oybirliğiyle kabul edildi.

Genel Kurul’un bir sonraki birleşimi yarın yapılacak.

Editör: Aynur DIRAĞAN