UBP Güzelyurt Milletvekili Dr. Ziya Öztürkler, yerli üretimin desteklendiği “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” dolayısıyla mesaj yayımladı.

Öztürkler, Kıbrıs Türk Halkı’nın çalışkan, üretken ve girişimci olduğunu, üretimin ülkemizin refahı ve geleceği açısından önemli olduğunu, değişen ve gelişen dünya ölçeğinde güçlü bir ekonomiye sahip olmanın da, yerel kaynakları planlı ve belirlenen hedefler doğrultusunda doğru kullanmakla mümkün olacağını belirtti.

Küresel çapta yaşanan en büyük ekonomik krizlerden biri olan 1929 Dünya Ekonomik Bunalımının yarattığı olumsuz etkilerden kurtulmak adına hemen hemen tüm dünya ülkelerinin ana politikalarından birinin de yerli ürünlere talebin artırılması olduğunu ifade eden Öztürkler, bu anlayışla gerçekleştirilen “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” ve benzer uygulamalar ile toplumların yerli mal tüketimine özendirildiğini, 1929 Büyük Buhranın acı tecrübelerinin bir benzerinin de yakın dönemde pandemi sürecinde yaşanan ulaşım sınırlamaları ve Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı tahıl kıtlığı ile tüm dünya halkları tarafından yaşandığına dikkat çekti.

Öztürkler, “Nasıl ki her insan ürettiği kadar vardır. Toplumlar için de aynı koşullar geçerlidir. Tarih boyunca görülmektedir ki, üreten, yerli üretimi ile iç piyasasını karşılayan, küresel piyasalarda yaşama şansı bulan toplumlar ayakta kalmakta, geleceğe güven içinde bakmaktadır. Bu nedenle, yerli üretime destek geleceğin güvence altına alınmasıdır. Yüzyılın Projesi olarak tanımlanan Anadolu’dan gelen can suyu ile orta ve uzun vadede ülkemizin doğal kaynaklarının doğru kullanımı ile yerli ürünlerimizin çok daha verimli şekilde üretilmesi sağlanacaktır. Bugün birçok yerli markamız dünya standartlarında üretim yapmaktadır. Özellikle son dönemlerde uluslararası tescili yapılan Hellim, önemli bir kazanımımızdır. Bunun yanı sıra narenciye, harnup, çilek, patates, üzüm gibi tarımsal ürünlerin yanına başka sektörlerin de eklenmesiyle yerli üretime destek artırılarak, daha güçlü bir ekonomi yaratmak temel hedeflerimizin başında yer almalıdır” dedi.

Değişen ve gelişen dünyada yerli üretimin sadece tarımsal faaliyetlerle sınırlı olmadığına da vurgu yapan Öztürkler, “Gençlerimiz girişimci ruhla dünya ölçeğinde işler yapabilecek eğitim ve kapasiteye sahiptir. Özellikle bilişim sektöründe küresel piyasalara çıkacak üretim imkânlarımızı artırmak, yerli üretimimizin geleceğe yönelik vizyonla yeni hamleler yapmasının önünü açmak hepimize düşen öncelikli hedef olmalıdır. İçinde bulunduğumuz “Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası” dolayısıyla bir kez daha yerli üreticimizi ve yerli mallarımızı daha güçlü kurumsal kimliklere, daha yüksek standartlara kavuşturmak adına tüm halkımızın yerli ürünlerimize öncelik vermesinin, geleceğimize yatırım olduğunu vurgulamak isterim” dedi.