Park cezası ücretlerinin düşürülmesine yönelik hazırlanan Ücretler (Değişiklik) Tüzüğü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yürürlüğe giren tüzük kapsamında, asgari ücretin yüzde 5’i oranında uygulanan park cezalarının asgari ücretin yüzde 2,5’i oranında uygulanmasına karar verildi.

Konuyla ilgili Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından bir yazı yayımladı. "

Herkese selamlar, park cezası ücretlerine ilişkin bir bilgilendirme 

Göreve geldiğimde park cezaları asgari ücretin %10’uydu. Bu ücretin kişi başına düşen gelir düzeyi bakımından farklı ülkelerle kıyasladığımızda yüksek olduğu kanaatine varmış ve o dönem milletvekili sevgili dostum Zeki Çeler aracılığı ile bir yasa tasarısı önergesi vererek bu oranı %5’e düşmüştük.

Son yaşanan artışlar dolayısı ile asgari ücretin %5’i de oldukça yüksek bir miktar haline gelmişti. (901.5 TL)

Yerel yönetimler değişiklik yasası üzerinde meclis komisyonunda bu oranın %2,5’a çekilmesi (450,75 TL) konusunda milletvekillerimizle birlikte hemfikir olunmuştu.

Bugün itibarı ile resmi gazetede yasa yayınlanmış ve yürürlüğe girmiştir."

Ekran Görüntüsü (30)