(12.05.2023…..MHA…..) Gazimağusa’da kendi adına düzenlenen ikamet belgesini kiracısı adına sahneleyerek, oturma izni alan Ukrayna uyruklu Zhanna Nergiz, tutuklandı.

Ukrayna uyruklu Zhanna Nergiz, işlediği suçtan ileride yarılanmak üzere, mahkemeye çıkartılarak 20 bin TL teminata bağlandı.

Mahkemede, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne görev yapan polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının 27 Nisan 2023’te Gazimağusa’da meydana gelen sahte belge düzenleme ve tedavüle sürme suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Löğmen Yücetürk, zanlının kendine adına düzenlenen ikamet belgesini kiracısı adına adı ve soyadı kısmını değiştirmek suretiyle sahteleyip, sahnelediği belgeyi oturum izni için Muhaceret Dairesi’ne ibraz ettiğini anlattı.

Yücetürk, tutukladığı zanlı aleyhindeki soruşturmasını tamamladığını kaydetti ve mahkemeden zanlıyı uygun bir teminata bağlamasını istedi.

Kararını açıklayan Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının KKTC dışına çıkmaktan men edilmesine, mahkeme veznesine 20 bin TL teminat yatırmasına ve KKTC vatandaşı kefilin lehine 100 bin TL kefalet senedi imza etmesine emir verdi.(MHA)