Polis mensuplarının 29 yıl fiili hizmeti, 2 yıl mücahitlik süresi, 5 yıl da yıpranma payı olmasına rağmen yaşı nedeni ile kendisine emekli maaşı alarak emeklilik hakkı verilmemesi üzerine Polis Memuru Sami Günözger’in açtığı dava görüşüldü.

Gönözger’in maaş alacak şekilde emeklilik talebine Polis Genel Müdürlüğü tarafından iletilen red yazının görüşülüp görüşülmeyeceğine dair gerçekleştirilen oturumda ara karar verildi.

Yüksek İdare Mahkemesi Yargıcı Gülden Çiftçioğlu’nun huzurundaki davada davacı Günözger, avukatı Öncel Polilli ve savcı Ayfer Şefik hazır bulundu.

Yargıç, Günözger’in maaş alacak şekilde emeklilik talebine Polis Genel Müdürlüğü tarafından iletilen yazıyla ilgili açmak istediği davayı red ve iptal etti. Yargıç, davacının 36 yıl hizmetin ardından 6 Haziran 2021 tarihinde PGM’ye maaşını alacak şekilde emekli olmak için dilekçe verdiğini belirtti. Yargıç, PGM’nin 12 Temmuz 2021 tarihinde davacıya yazılı cevap verdiğini belirtti. Yargıç, PGM’nin Günözger’e emeklilik talebine karşın verdiği cevabın bilgilendirici mahiyette olduğunu, herhangi bir karar içermediğini, dolayısı ile davacının hukuki durumu üzerinde bir etkisi olmadığını söyledi.

Yargıç, “Davacı PGM’ye başvurdu. Ancak emekliye çıkınca maaşını alması yönündeki kararı verece merci PGM değildir. Bu konunda yetki maliye bakanlığınındır. PGM, davacının talebine yazılı olarak cevap vermiştir ve polis teşkilatı emeklilik yasası ile emeklilik yasasını aktarmıştır.” Yargıç, davacının PGM’nin emekliye çıkma talebini maliyeye iletmemesi yönünde ihmal davası da açamayacağını, çünkü dilekçesinde bu yönde bir talep olmadığını belirtti.

Yargıç, davacının PGM’nin kendisine verdiği cevapla ilgili açmak istediği davanın red ve iptaline karar verdi.

Kamalı Haber

Editör: Aynur DIRAĞAN