Bazı ırkçı şakşakçıların İsrail Kıbrıs’ı İşgal edecek masalıyla Meclis’e gelen Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın genel gerekçesi amacından saptı. 
Kıbrıs Haber Ajansı’na konuşan inşaat sektörü yetkilileri yasanın bu haliyle geçmesi durumunda tüm sektörün biteceği endişesi içerisinde olduklarını belirtti. 
Yasa tasarısında yer alan “taşınmaz malların toplamının yarısından fazlası, 1’inci (eş, anne, baba, çocuk) derece kan bağı hısımlığı olan yabancılar ve/veya aynı uyruklu olan yabancılar tarafından satın alınamaz” maddesi ciddi anomaliler içeriyor. 
Yasa maddesi devamında “Ancak; herhalukarda imara açık alanlarda bir pafta (ada) içerisinde toplam inşaat hakkının yarıdan fazlası yabancı gerçek veya tüzel kişilere satılamaz” cümlesiyle inşaat sektörüne ciddi zarar verecek boyutta.