Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat görevinden alınarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) Müsteşarlığına atandı.

İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.