Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bağlı Telekomünikasyon Dairesi Müdür Mevkiine atanmış olan Eniz Alagöz görevden alındı, yerine ise Ömer Kanlı atandı.

İlgili karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.