Töre yazılı açıklamasında sendikayı, Sendikalar Yasası kurallarına uymaya ve hümanist düşünce sergilemeye davet ettiğini tüm kamuoyunun bilgisine getirdiğini de kaydetti.

İlgili personelin Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünün Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğünde I. Derece Stenograf Sorumlusu olarak görev yaptığını dile getiren Töre, personelin 1997 yılından bu yana stenograf hizmeti yürüttüğünü kaydetti.

Bahse konu personelin, uzun zamandır sağlık problemi yaşadığı belirtilen açıklamada, “Bu problemi ile ilgili ilk sağlık raporunu bir doktordan, özellikle sağ kolunda yaşanan sorunlardan dolayı 6 Mart 2023 tarihinde bir aylık istirahat sağlık raporu şeklinde almıştır.” denildi.

İlgili personelin sağlık sorunuyla ilgili süreç hakkında şu bilgiler verildi:

“Daha sonra 17 Nisan 2023 tarihinde Dr.  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden bir ay süre ile sağ kolunu kullanmamasının uygunluğu ile ilgili olarak üç ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor imzası bulunan ve hastane mühürlü raporunu getirmiştir. Personelimizin bu sağlık sorunu, bu raporlar sonrası devam ettiğinden bir müddet yine sağlık istirahat raporu ile göreve gelememiştir.

Bunun ardından 27 Ekim 2023 tarihinde Dr.  Akçiçek Hastanesinden ortopedi ve travmatoloji uzmanı doktor imzalı ve hastane mühürlü ‘üç ay sağ kolunu kullanması uygun değildir’ sağlık yazısı örgütümüze iletilmiştir. Ayrıca yine aynı uzman doktor tarafından imzalı ve hastane mühürlü 30 Ocak 2024 tarihide sağlık yazısı gönderilmiştir.”

Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasası’nın 13’üncü maddesinde “Meclis Genel Sekreteri örgüt  kadrolarında  çalışan  kamu görevlerinin  gereklerine,  özlük  haklarına  ve  kadro  derecelerinin  kendilerine  kazandırdığı statüye dokunulmamak koşuluyla, uygun gördüğü hizmet birimlerinde ve mevkileri ile uygun görevlerde personeli çalıştırabilir" kuralının yer aldığı anımsatılan açıklamada, bu kurala binaen ilgili personelin, kadro hizmet şemasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarının incelendiği, personelin bahsedilen her iki üç aylık tarih aralığında görevine devam ettiği kaydedildi.

“Sağlık yazısı uyarınca sağ  kolunu  kullanmamak  koşuluyla  hizmet şemasının  görevler bölümünde yer alan (6)'ncı  kural ‘Görevlendirildiği takdirde Tutanak Dergilerine ait cilt fihristlerinin ve yıllık fihristlerinin hazırlanmasına yardımcı olur’ görevi gereği tutanak raportörleri  ile birlikte bu görevi yerine getirmesi;  46/1997 Sayılı Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütü Teşkilat Yasamızın 12’nci maddesi uyarınca ve doktorun verdiği sağlık nitelikli tavsiye yazısı dikkate alınarak, ilgili personelin kadro hizmet şemasında yer alan görevin verilmesi uygun görülmüştür.” denilen açıklamada, personelin hasta haklarını kullandığı ve kadro görevini yapmaya  devam ettiği ifade edildi. İlgili personelin, yaptığı görev hakkında Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğüne haftalık rapor verdiği de belirtildi.

Töre, KTAMS tarafından başlatılan ve Cumhuriyet Meclisinde “bu iş yerinde grev var” başlığı ile açılan pankart ve yapılan duyuruya işaret ettiği açıklamasında, “Greve Cumhuriyet Meclisi Genel  Sekreterliği  Örgütü personelinin tümünün katılımı göstermediği ve katılımda grevin birinci günü beş stenograf, ikinci gün (bu gün) ise üç stenograf ile grev yapıldığını belirtmek istiyorum.” ifadesine de yer verdi.

Meclis Başkanı Töre, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: “Bu bağlamda KTAMS’ın açıklamış olduğu Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünde bazı personele ayrımcılık yapılıyor açıklamasının tamamen mesnetsiz olduğunu, aksine sendikanın üyeleri ile birlikte hareket ettiği ve taraf sergilediğini, kasıtlı ve sınırı aşan siyasi tutumlar sergilediğinin aşikar olduğunu, bir sendikanın siyasal faaliyet göstermesinin doğru olmadığını vurguladığımı; sendikayı Sendikalar Yasası kurallarına uymaya ve hümanist düşünce sergilemeye davet ettiğimi tüm kamuoyunun bilgisine getiririm.”